AASK-THẤU HIỂU BẢN THÂN-NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP

Dạy học tích cực

(0)

25.000.000đ

ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM K02

Dạy học tích cực

(0)

25.000.000đ

ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM K01

Dạy học tích cực

(1)

25.000.000đ

KHỞI NGHIỆP DHTC

TS. Trần Khánh Ngọc

(0)

30.000.000đ

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K05

TS. Trần Khánh Ngọc

(3)
30.000.000đ
6.000.000đ

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K04

TS. Trần Khánh Ngọc

(3)
30.000.000đ
6.000.000đ

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K03

TS. Trần Khánh Ngọc

(2)
30.000.000đ
6.000.000đ

COACH DISC-MOTIVATOR

TS. Trần Khánh Ngọc

(0)
50.000.000đ
30.000.000đ

THẤU HIỂU BẢN THÂN-BỘI TĂNG HIỆU QUẢ

TS. Trần Khánh Ngọc

(0)
2.000.000đ
1.000.000đ

GIÁO VIÊN HẠNH PHÚC - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI - 2023

TS. Trần Khánh Ngọc

(1)
2.000.000đ
1.000.000đ

DẠY HỌC TÍCH CỰC-NĂNG LỰC THĂNG HOA

TS. Trần Khánh Ngọc

(0)
1.000.000đ
500.000đ

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỌC VÀ TỔNG HỢP BÀI TEST DISC

TS. Trần Khánh Ngọc

(0)
2.000.000đ
1.000.000đ

HÀNH TRÌNH GIEO TRỒNG HẠNH PHÚC

Dạy học tích cực

(0)
3.000.000đ
1.000.000đ

NÂNG TẦM NHẬN THỨC-PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

TS. Trần Khánh Ngọc

(3)
3.000.000đ
1.000.000đ

GỌI TÊN HẠNH PHÚC

Dạy học tích cực

(2)
2.000.000đ
600.000đ

CĐ6- Ứng dụng SEL trong dạy học

Dạy học tích cực

(2)
500.000đ
300.000đ

CĐ7-Thấu hiểu để yêu thương

TS. Trần Khánh Ngọc

(1)
500.000đ
300.000đ

Vận dụng các Phương pháp Tích cực trong Dạy học

TS. Trần Khánh Ngọc

(38)
2.000.000đ
1.000.000đ

Dạy học Phát triển Năng lực Học sinh

TS. Trần Khánh Ngọc

(9)
2.000.000đ
1.000.000đ

Dạy học Tích hợp Liên môn

TS. Trần Khánh Ngọc

(4)
1.000.000đ
500.000đ

Thấu hiểu để Yêu thương

TS. Trần Khánh Ngọc

(36)
1.000.000đ
500.000đ

Bí mật Dạy và Học Hiệu quả

TS. Trần Khánh Ngọc

(120)
1.000.000đ
500.000đ