HÀNH TRÌNH GIEO TRỒNG HẠNH PHÚC

Hành trình Gieo trồng Hạnh Phúc
Dạy học tích cực
0 Đánh giá 1215 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Hành trình Gieo trồng Hạnh Phúc

Giới thiệu khóa học

Hành trình Gieo trồng Hạnh Phúc

Nội dung khóa học

 • HTGTHP-B1-Khai giảng-P1 42:29
 • HTGTHP-B1-Khai giảng-P2 42:04
 • B2-HTGTHP-P1-Bác nông dân vui tính 31:07
 • B2-HTGTHP-P2-3 nhóm hạt thần kì 40:57
 • B2-HTGTHP-P3-Hướng dẫn thực hành - Chia sẻ HV 24:58
 • B3-HTGTHP-P1-Sự thật hay suy diễn 43:55
 • B3-HTGTHP-P2-Sự thật hay suy diễn 17:03
 • B3-HTGTHP-P3-TỔNG KẾT-CHIA SẺ 46:31
 • B4-HTGTHP-P1-Đường biên chấp nhận 45:57
 • B4-HTGTHP-P2-03 vùng Cửa sổ hành vi 21:26
 • B4-HTGTHP-P3-Tổng kết-Chia sẻ HV 43:07
 • B5-HTGTHP-P1-Khen sao cho đúng 42:55
 • B5-HTGTHP-P2-Khen sao cho đúng 17:43
 • B5-HTGTHP-P3-Tổng kết-Chia sẻ HV 33:50
 • B6-HTGTHP-P1-Khuyến khích trẻ tự chủ 37:53
 • B6-HTGTHP-P2-Khuyến khích trẻ tự chủ 37:53
 • B6-HTGTHP-P3-TỔNG KẾT VÀ THẢO LUẬN 33:25
 • B7-HTGTHP-P1-Lắng nghe với sự chú tâm 55:24
 • B7-HTGTHP-P2-Lắng nghe với sự chú tâm 15:09
 • B7-HTGTHP-P3-Tổng kết và thảo luận 29:06
 • B8-HTGTHP-P1-Gọi tên Ước muốn-Nhu cầu 39:31
 • B8-HTGTHP-P2-Gọi tên Ước muốn-Nhu cầu 21:54
 • B8-HTGTHP-P3-Tổng kết và chia sẻ 42:40
 • B9-HTGTHP-P1-Khuyến khích trẻ hợp tác 51:01
 • B9-HTGTHP-P2-Khuyến khích trẻ hợp tác 17:08
 • B9-HTGTHP-P3-Tổng kết và thảo luận 43:51
 • B10-HTGTHP-P1-Cùng trẻ xây dựng kỉ luật tích cực 32:22
 • B10-HTGTHP-P2-Cùng trẻ xây dựng kỉ luật tích cực 26:51
 • B10-HTGTHP-P3-Chia sẻ và thảo luận 26:00
 • B11-HTGTHP-P1-Cùng trẻ giải quyết vấn đề 47:34
 • B11-HTGTHP-P2-Cùng trẻ giải quyết vấn đề 22:43
 • B11-HTGTHP-P3-Chia sẻ và Thảo luận 18:05
 • B12-HTGTHP-P1-Tổng hợp lý thuyết 50:59
 • B12-HTGTHP-P2CHIÊM NGHIỆM- CHIA SẺ VÀ THẢO LUẬN 56:10
 • B13-HTGTHP-Hỏi đáp chuyên sâu 118:17
 • B13-Giữ lời hứa với trẻ 14:16
 • B13-Đừng ràng buộc con vào nghề nghiệp-vai trò của bố mẹ 24:56
 • B13-Yêu thương chính mình 20:42
 • B13-Làm sao để HS hợp tác trên lớp học 14:28
 • B14-Lễ tổng kết-P1-Chia sẻ của NT19 9:59
 • B14-Lễ tổng kết-P2-Chia sẻ của chị Tuyết Minh 31:52
 • B14-Lễ tổng kết-P3-Chia sẻ của Kim Ngân 10:58
 • B14-Lễ tổng kết-P4-Chia sẻ của cô Khánh Ngọc 17:30

Thông tin giảng viên

Dạy học tích cực
7552 Học viên 16 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

HN03-THẤU HIỂU BẢN THÂN-NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP
Dạy học tích cực
(0) 310 Học viên
1.000.000đ
3.000.000đ
(-67%)
ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM
Dạy học tích cực
(1) 416 Học viên
25.000.000đ
KHỞI NGHIỆP - FRANCHISE & QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI
TS. Trần Khánh Ngọc
(0) 426 Học viên
30.000.000đ
COACH DISC-MOTIVATOR (K01)
TS. Trần Khánh Ngọc
(0) 435 Học viên
30.000.000đ
50.000.000đ
(-40%)
HN05 - HƯỚNG DẪN ĐỌC BÀI TEST MOTIVATORS
TS. Trần Khánh Ngọc
(0) 310 Học viên
1.000.000đ
2.000.000đ
(-50%)
1.000.000 3.000.000 -67%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 24 giờ 22 phút
Giáo trình: 43 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC