NGƯỜI TRUYỀN LỬA K06

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K06
TS. Trần Khánh Ngọc
1 Đánh giá 802 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • NGƯỜI TRUYỀN LỬA K06

Giới thiệu khóa học

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K06

Nội dung khóa học

 • NTL6-B1-P1-SỨ MỆNH-TẦM NHÌN-GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA NGƯỜI TRUYỀN LỬA 26:12
 • NTL6-B1-P2-CHÂN DUNG NGƯỜI TRUYỀN LỬA 21:17
 • NTL6-B1-P3-LỘ TRÌNH HỌC NGƯỜI TRUYỀN LỬA 24:48
 • NTL6-B1-P4-ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG NHẬN NGƯỜI TRUYỀN LỬA 20:10
 • NTL6-B1-P5-CHIA SẺ CUỐI BUỔI HỌC 44:47
 • NTL6-TÀI LIỆU HỌC TẬP B1
 • B2-P1-CÁCH HỌC TẬP - TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRONG KHÓA HỌC 23:18
 • B2-P2-NGUYÊN LÝ KÍCH HOẠT TIỀM THỨC 29:10
 • B2-P3-03 LĨNH VỰC CỐT YẾU CỦA NGƯỜI GV HIỆU QUẢ 18:47
 • B2-P4-04 CẤP ĐỘ GV HIỆU QUẢ 22:00
 • B2-P5-CHIA SẺ CUỐI BUỔI - CÂU CHUYỆN DẠY THAY 23:28
 • B2-P5-CHIA SẺ CUỐI BUỔI - CÂU CHUYỆN VÌ YÊU GV NÊN CHỌN LÀM GV 14:43
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP B2
 • B3-P1-DÙNG HIỆN THỰC ĐỂ NUÔI DƯỠNG HIỆN THỰC 24:25
 • B3-P2-MÔ HÌNH CÂY PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 25:54
 • B3-P3-5 CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO-ỨNG DỤNG TRONG LỚP HỌC 31:20
 • B3-P4-QUY LUẬT ĐIỂM BÙNG PHÁT 28:58
 • B3-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC THÀNH CÔNG 29:47
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP B3
 • B4-PTBT-B1-P1-NHẬN DIỆN 06 RÀO CẢN NỘI TÂM 32:23
 • B4-PTBT-B1-P2-NHẬN DIỆN SIÊU ANH HÙNG TRONG BẠN 30:01
 • B4-PTBT-B1-P3-CÁCH GỠ BỎ CÁC RÀO CẢN NỘI TÂM 29:46
 • B4-PTBT-B1-P4-NÂNG TÂM NHẬN THỨC-VƯỢT THOÁT VẤN ĐỀ 21:25
 • B4-PTBT-B1-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC SAU BUỔI HỌC 26:15
 • B4-PTBT-B1-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC SAU BUỔI HỌC (TIẾP) 32:46
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP B4
 • B5-P1-HIỂU QUY LUẬT ĐỂ VẬN HÀNH HIỆU QUẢ 23:37
 • B5-P2-TIẾT ĐẦU-KẾT NỐI-LẮNG NGHE NHU CẦU TỪ HS 30:21
 • B5-P3-TIẾT ĐẦU-PHẢN HỒI VÀ GỬI GẮM THÔNG ĐIỆP 25:57
 • B5-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC THÀNH CÔNG-1 35:01
 • B5-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC THÀNH CÔNG-2 32:43
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP B5
 • B6-P1-MÔ HÌNH HỌC TẬP 70-20-10 17:30
 • B6-P2-HỌC TẬP THEO THUYẾT HÀNH VI-TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GHI NHẬN 31:01
 • B6-P3-THUYẾT HỌC TẬP XÃ HỘI - KẾT HỢP HIỆU QUẢ CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP 30:00
 • B6-P4-GIÁO VIÊN-NGƯỜI KIẾN TRÚC SƯ TÂM HỒN CỦA THẾ HỆ TRẺ 25:40
 • B6-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC THÀNH CÔNG 33:20
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 6
 • B7-P1-QUY TẮC 5 NGÓN TAY ĐỂ THỊNH VƯỢNG VÀ BÌNH AN 25:48
 • B7-P2-CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG THEO QUY TẮC 5 NGÓN TAY 22:36
 • B7-P3-QUY TRÌNH GIAO NHIỆM VỤ RÕ RÀNG 26:42
 • B7-P4-VÙNG PHÁT TRIỂN GẦN VÀ DẠY HỌC PHÂN HÓA 26:59
 • B7-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC GIAO NHIỆM VỤ RÕ RÀNG 24:54
 • B7-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC CẢM HÓA HS CÁ BIỆT 16:52
 • B7-P7-CHIA SẺ HIỆN THỰC-BÀI HỌC VỀ SỰ NỖ LỰC VÀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH 29:31
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 7
 • B8-PTBT-B2-P1-NGUYÊN LÝ ÁNH SÁNG 31:04
 • B8-PTBT-B2-P2-CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ HS CÁ BIỆT 29:58
 • B8-PTBT-B2-P3-NGHI VẤN TÍCH CỰC-M 30:11
 • B8-PTBT-B2-P4-CÁC BƯỚC TIẾN TỚI ĐIỀU MÌNH MUỐN-M 34:11
 • B8-PTBT-B2-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ NGUYÊN LÝ ÁNH SÁNG TRONG LỚP HỌC 31:46
 • B8-PTBT-B2-P6-HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH 33:36
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 8
 • B9-P1-CÁCH KHAI THÁC CÁC GV CÓ KINH NGHIỆM ĐỂ VƯỢT QUA TÍNH GIỚI HẠN 31:02
 • B9-P2-ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG GIA TĂNG HIỆU QUẢ GHI NHỚ 23:04
 • B9-P3-CÁC MỨC ĐỘ XỬ LÝ THÔNG TIN THEO MÔ HÌNH DIKW 28:23
 • B9-P4-TỔNG KẾT VỀ TÍNH GIỚI HẠN VÀ HIỆU QUẢ GHI NHỚ 31:05
 • B9-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ TÍNH GIỚI HẠN VÀ HIỆU QUẢ GHI NHỚ 34:26
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 9
 • B10-P1-SỰ KẾT HỢP CỦA TÍNH ĐỘC ĐÁO VÀ TÍNH QUEN THUỘC 29:53
 • B10-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC TIẾT ĐẦU GÂY HỨNG THÚ CỦA MÔN TOÁN 28:21
 • B10-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC CÁC HOẠT ĐỘNG MANG TÍNH ĐỘC ĐÁO-MÔN TOÁN VÀ HÓA 20:19
 • B10-P4-TỔNG KẾT VỀ TÍNH ĐỘC ĐÁO VÀ QUEN THUỘC TRONG DẠY HỌC 22:40
 • B10-P5-CÁCH MỖI NGƯỜI HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ TRONG NTL 33:28
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 10
 • B11-P1-TẠI SAO CẦN ĐỂ NGỨA RỒI MỚI GÃI 28:25
 • B11-P2-MỘT SỐ CÁCH ĐỂ TẠO NGỨA HIỆU QUẢ 35:33
 • B11-P3-TỔNG KẾT VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA NÃO BỘ 18:16
 • B11-P4-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 24:01
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 11
 • B12-PTBT-B3-P1-ÔN TẬP NHỮNG ĐIỂM TRỌNG TÂM BUỔI 1-2 29:47
 • B12-PTBT-B3-P2-VÙNG BIẾT-BIẾT VÀ BIẾT-KHÔNG BIẾT 32:32
 • B12-PTBT-B3-P3-VÙNG KHÔNG BIẾT-BIẾT 31:36
 • B12-PTBT-B3-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ VÙNG KHÔNG BIẾT-BIẾT 33:20
 • B12-PTBT-B3-P5-TỔNG KẾT VỀ VÒNG TRÒN TRI THỨC 27:26
 • B12-PTBT-B3-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA ỨNG DỤNG NỘI DUNG BUỔI HỌC 47:40
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 12
 • B13-P1-KĨ THUẬT CHUYỂN HÀNG-TỔ CHỨC HỌC TẬP HIỆU QUẢ 34:50
 • B13-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC SỬ DỤNG HIỆU QUẢ KĨ THUẬT CHUYỂN HÀNG 27:38
 • B13-P3-BÀI HỌC TỪ CHA ÔNG-TRỞ THÀNH TƯỚNG QUÂN TRÊN MẶT TRẬN GIÁO DỤC 41:00
 • B13-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC THÀNH CÔNG 23:38
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 13
 • B14-P1-02 YẾU TỐ CỦA NGƯỜI TƯỚNG GIỎI 28:18
 • B14-P2-TỔNG KẾT VỀ CÁC NHÓM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 33:59
 • B14-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ CÁC NHÓM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 24:25
 • B14-P4-LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI SỬ DỤNG CÁC NHÓM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 22:29
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 14
 • B15-P1-ÔN TẬP VỀ CÁC NHÓM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 27:28
 • B15-P2-SINH ĐỘNG HÓA BÀI GIẢNG BẰNG 03 NHÓM PHƯƠNG PHÁP 29:11
 • B15-P3-TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NÓI TỐT SAU LƯNG 24:19
 • B15-P4-CÁCH SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 15:38
 • B15-P5-TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐƠN GIẢN NHƯNG HIỆU QUẢ 23:58
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 15
 • B16-PTBT-B4-P1-HÀNH TRÌNH THẮP SÁNG MÌNH VÀ NGƯỜI KHÁC 18:06
 • B16-PTBT-B4-P2-HÀNH TRÌNH MÀI DŨA VIÊN KIM CƯƠNG CỦA CHÍNH MÌNH 32:49
 • B16-PTBT-B4-P3-HIỂU SÂU VỀ TÍNH KHÔNG CỦA VẠN VẬT 38:00
 • B16-PTBT-B4-P4-CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM VỀ TÍNH KHÔNG 31:36
 • B16-PTBT-B4-P5-TỔNG KẾT VỀ TÍNH KHÔNG CỦA VẠN VẬT 36:58
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 16
 • B17-P1-KHỞI ĐỘNG-MINH HỌA SỬ DỤNG ẨN DỤ TRONG DẠY HỌC 37:24
 • B17-P2-QUY TRÌNH THIẾT KẾ CÁC LOẠI ẨN DỤ TRONG DẠY HỌC 46:49
 • B17-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC SỬ DỤNG ẨN DỤ TRONG DẠY HỌC 31:14
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 17
 • B18-P1-ẨN DỤ TRONG MÔN LỊCH SỬ 22:55
 • B18-P2-ẨN DỤ TRONG MÔN TOÁN 24:06
 • B18-P3-GIA TĂNG GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN MỖI NGÀY 25:48
 • B18-P4-GIA TĂNG TÌNH YÊU THÔNG QUA TRẢI NGHIỆM 22:39
 • B18-P5-TỔNG KẾT VỀ CÁC CÁCH TRIỂN KHAI ẨN DỤ TRONG LỚP HỌC 28:00
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 18-1
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 18-2
 • B19-P1-ẨN DỤ VÀ DẠY HỌC KIẾN TẠO 48:43
 • B19-P2-HIỆN THỰC SỬ DỤNG ẨN DỤ TRONG DẠY HỌC 34:13
 • B19-P3-HIỆN THỰC SỬ DỤNG ẨN DỤ TRONG CÔNG TÁC GVCN 41:39
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 19
 • B20-PTBT-B5-P1-MÀU CỦA BẦU TRỜI 25:02
 • B20-PTBT-B5-P2-CTFAR-GIAI ĐOẠN TỪ SUY NGHĨ TẠO RA KẾT QUẢ 34:09
 • B20-PTBT-B5-P3-CAMERA NỘI TÂM-CHÚNG MÌNH ĐANG LÀM PHIM NHƯ THẾ NÀO 30:51
 • B20-PTBT-B5-P4-LÀM SAO ĐỂ CUỘC ĐỜI MỖI NGƯỜI TRỞ THÀNH MỘT BỘ PHIM ĐẸP 27:50
 • B20-PTBT-B5-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ ĐỔI HÌNH-ĐỔI ĐỜI (1) 37:48
 • B20-PTBT-B5-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ ĐỔI HÌNH-ĐỔI ĐỜI (2) 35:50
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 20
 • B21-P1-KHỞI ĐỘNG TRÒ CHƠI 20:57
 • B21-P2-LỚP HỌC CỦA BẠN NÃO-LỚP HỌC CỦA BẠN TIM 23:05
 • B21-P3-WHY-HOW-WHAT VỀ TRÒ CHƠI 37:47
 • B21-P4-HIỆN THỰC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG MÔN TOÁN 18:25
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 21
 • B22-PTBT-B6-P1-ÔN TẬP SÂU HƠN VỀ CÔNG THỨC CỘI NGUỒN CUỘC SỐNG 33:08
 • B22-PTBT-B6-P2-CHIA SẺ SỰ CHUYỂN HÓA KHI ÁP DỤNG CÔNG THỰC CỘI NGUỒN CUỘC SỐNG 34:12
 • B22-PTBT-B6-P3-HIỂU SÂU VỀ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 19:44
 • B22-PTBT-B6-P4-TẦN SỐ RUNG ĐỘNG NĂNG LƯỢNG 26:37
 • B22-PTBT-B6-P5-NÂNG CAO TẦN SỐ RUNG ĐỘNG NĂNG LƯỢNG ĐỂ THẤY MỌI THỨ DỄ THƯƠNG 16:58
 • B22-PTBT-B6-P5-NÂNG CAO TẦN SỐ RUNG ĐỘNG NĂNG LƯỢNG ĐỂ VẬT CHẤT HIỂN LỘ 28:55
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 22
 • B23-P1-TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN THÂN-TÂM-TRÍ 37:50
 • B23-P2-HIỆN THỰC CÁCH LỒNG TÂM TRONG TRÒ CHƠI 28:10
 • B23-P3-Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC 19:47
 • B23-P4-TỔNG KẾT NHỮNG ĐIỂM CỐT LÕI VỀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC 34:03
 • B23-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC SAU BUỔI HỌC 26:07
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP B23
 • B24-P1-ÔN TẬP VỀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC 33:54
 • B24-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC (1) 32:49
 • B24-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC (tiếp) 38:37
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 24
 • B25-P1-VẤN ĐỀ VÀ KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 20:47
 • B25-P2-WHAT-WHY-HOW VỀ DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 30:32
 • B25-P3-HIỆN THỰC DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG MÔN VĂN 27:07
 • B25-P4-HIỆN THỰC DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG MÔN TOÁN 21:15
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 25
 • B26-PTBT-B7-P1-RUNG ĐỘNG Ở TẦN SỐ NÀO THÌ TƯƠNG ỨNG VỚI VẬT CHẤT Ở TẦN SỐ ĐÓ 25:03
 • B26-PTBT-B7-P2-CẤU TRÚC CON NGƯỜI - CÁC LỚP CỦA NỘI TÂM 29:32
 • B26-PTBT-B7-P3-TRẠNG THÁI RUNG ĐỘNG ĐIỆN TỪ NỘI TÂM 26:16
 • B26-PTBT-B7-P4-VÒNG LẶP MAY MẮN VÀ VÒNG LẶP XUI XẺO 32:47
 • B26-PTBT-B7-P5-LÀM SAO ĐỂ GẶT QUẢ NHƯ Ý 28:59
 • B26-PTBT-B7-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA SAU BUỔI HỌC 59:28
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 26
 • B27-P1-KHỞI ĐỘNG-HIỆN THỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG TIẾT GV CHỦ NHIỆM 33:03
 • B27-P2-HIỆN THỰC 4 MỨC ĐỘ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG MÔN VẬT LÝ 31:38
 • B27-P3-VẤN ĐỀ CỦA CHÍNH NGƯỜI GV - CÁCH GIẢI QUYẾT 25:23
 • B27-P4-TỔNG KẾT VỀ DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 33:13
 • B27-P5-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 25:25
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 27
 • B28-P1-CHIA SẺ CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG ĐẦU BUỔI HỌC 18:38
 • B28-P2-TỔNG KẾT DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 32:53
 • B28-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (1) 36:50
 • B28-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC GV CHỦ NHIỆM 41:49
 • B28-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (3) 45:03
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 28
 • B29-P1-KHỞI ĐỘNG KWLH 24:54
 • B29-P2-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KWLH-CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CỤ THỂ 33:06
 • B29-P3-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KWLH Ở TIỂU HỌC 27:25
 • B29-P4-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KWLH Ở THCS 19:09
 • B30-PTBT-P1-GV HẠNH PHÚC LÀ CỐT LÕI ĐỂ NÂNG TẦM GIÁO DỤC 42:41
 • B30-PTBT-P2-ÔN TẬP CÁC NỘI DUNG BÀI TRƯỚC 27:14
 • B30-PTBT-P3-TÁNH KHÔNG CỦA NỘI TÂM 38:09
 • B30-PTBT-P4-SỬ DỤNG TÁNH KHÔNG TRONG QUẢN LÝ CẢM XÚC 35:19
 • B30-PTBT-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ SỬ DỤNG TÀNH KHÔNG TRONG CUỘC SỐNG (1) 38:23
 • B30-PTBT-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ SỬ DỤNG TÀNH KHÔNG TRONG CUỘC SỐNG (2) 23:17
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 30
 • B31-P1-KĨ THUẬT KHĂN TRẢI BÀN 37:08
 • B31-P2-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KHĂN TRẢI BÀN 20:39
 • B31-P3-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KẾT HỢP KWLH VÀ KHĂN TRẢI BÀN 24:30
 • B31-P4-TỔNG KẾT VỀ KWLH VÀ KHĂN TRẢI BÀN 37:52
 • B31-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC THÀNH CÔNG 41:17
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 31
 • B32-P1-NHỮNG NẤC THÁNG MỚI CỦA GV NGƯỜI TRUYỀN LỬA 27:27
 • B32-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA TRONG GIA ĐÌNH VÀ LỚP HỌC 28:41
 • B32-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC SỬ DỤNG KHĂN TRẢI BÀN VÀ CÁC BIẾN THỂ 27:25
 • B32-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC SỬ DỤNG KHĂN TRẢI BÀN VÀ KWLH Ở TIỂU HỌC 22:15
 • B32-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC SỬ DỤNG KHĂN TRẢI BÀN VÀ KWLH Ở THPT 36:28
 • B33-P1-CÁCH THỰC HIỆN KĨ THUẬT LẨU BĂNG CHUYỀN 21:41
 • B33-P2- HIỆN THỰC KĨ THUẬT LẨU BĂNG CHUYỀN Ở TIỂU HỌC 24:42
 • B33-P3- HIỆN THỰC KĨ THUẬT LẨU BĂNG CHUYỀN Ở THCS 19:35
 • B33-P4-CÁCH THỰC HIỆN KĨ THUẬT Ổ BI 24:06
 • B33-P5-HIỆN THỰC Ổ BI CẤP THCS 17:19
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 33
 • B34-PTBT-B9-P1-TÍNH KHÔNG VÀ CÁC LĂNG KÍNH KHÁC NHAU CỦA MỖI NGƯỜI 36:00
 • B34-PTBT-B9-P2-TÁNH KHÔNG CỦA NỘI TÂM-HIỆN THỰC SỬ DỤNG TÁNH KHÔNG TRONG CUỘC SỐNG 51:21
 • B34-PTBT-B9-P3-SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC TẦNG BẬC TRÍ TUỆ 47:44
 • B34-PTBT-B9-P4-CHIA SẺ SỰ CHUYỂN HÓA TRONG LỚP HỌC VÀ GIA ĐÌNH 42:58
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 34
 • B35-P1-TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GHI NHẬN CẢM XÚC 19:55
 • B35-P2-TỔNG KẾT NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG VỀ LẨU BĂNG CHUYỀN VÀ Ổ BI 28:58
 • B35-P3-HIỆN THỰC SỬ DỤNG LẨU BĂNG CHUYỀN VÀ Ổ BI TRONG LỚP HỌC RẤT CHẬT 31:15
 • B35-P4-HIỆN THỰC SỬ DỤNG LẨU BĂNG CHUYỀN VÀ Ổ BI TRONG CÁC MÔN HỌC 26:36
 • B36-P1-TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP THEO GÓC TRÊN ZOOM 23:41
 • B36-P2-SẢN PHẨM GÓC TRUYỆN TRANH-NOBITA 12:29
 • B36-P3-CÁC BƯỚC DẠY HỌC THEO GÓC-HIỆN THỰC DẠY HỌC THEO GÓC Ở THCS 23:06
 • B36-P4-HIỆN THỰC DẠY HỌC THEO GÓC Ở THPT 26:53
 • B37-P1-KHỞI ĐỘNG 14:48
 • B37-P2-TRẢI NGHIỆM DẠY HỌC THEO TRẠM-PHÂN BIỆT GÓC-TRẠM 35:30
 • B37-P3-HIỆN THỰC DẠY HỌC THEO TRẠM-MÔN TOÁN 18:53
 • B37-P4-HIỆN THỰC DẠY HỌC THEO TRẠM-YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI 30:07
 • B37-P5-KẾT VỀ GÓC-TRẠM-CHIA SẺ 15:12
 • B38-P1-ÔN TẬP-CHIA SẺ SỰ CHUYỂN HÓA SAU 9 BÀI HỌC NÂNG TẦM NHẬN THỨC 35:19
 • B38-P2-HÀNH TRÌNH GV HẠNH PHÚC VÀ THỊNH VƯỢNG 47:31
 • B38-P3-CHIA SẺ HÀNH TRÌNH CHUYỂN HÓA-CÔ THƠM 20:38
 • B38-P4-CHIA SẺ HÀNH TRÌNH CHUYỂN HÓA-CÔ THÚY VI 37:44
 • B39-P1-HIỆN THỰC DẠY HỌC THEO TRẠM Ở TIỂU HỌC 26:51
 • B39-P2-HIỆN THỰC DẠY HỌC TRẠM-GÓC 32:50
 • B39-P3-HIỆN THỰC DẠY HỌC TRẠM-GÓC TRONG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING 50:38
 • B40-P1-KHỞI ĐỘNG 16:22
 • B40-P2-QUY TRÌNH THỰC HIỆN KĨ THUẬT PHÒNG TRANH 47:22
 • B40-P3-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KĨ THUẬT PHÒNG TRANH 38:56
 • B40-P4-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KĨ THUẬT PHÒNG TRANH-TIẾP 19:36
 • B41-P1-QUY TRÌNH THỰC HIỆN KĨ THUẬT BỂ CÁ 37:44
 • B41-P2-SỬ DỤNG BỂ CÁ TRONG TRANH BIỆN 18:06
 • B41-P3-HIỆN THỰC SỬ DỤNG BỂ CÁ TRONG DẠY GIÁO DỤC GIỚI TÍNH 23:10
 • B41-P4-TỔNG KẾT VỀ KĨ THUẬT PHÒNG TRANH VÀ BỂ CÁ 42:48
 • B42-PTBT-B10-P1-CÂU CHUYỆN CON VOI VÀ CON MÈO 28:58
 • B42-PTBT-B10-P2-CÁCH HỌC NGƯỜI TRUYỀN LỬA HIỆU QUẢ CAO NHẤT 34:01
 • B42-PTBT-B10-P3-CÁCH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO QUA THỰC CHIẾN 26:28
 • B42-PTBT-B10-P4-NHẤT ÂM CHỈ-NHƯ LAI THẦN CHƯỞNG-DỊCH CÂN KINH 29:58
 • B42-PTBT-B10-P5-AN VUI VÀ BAO DUNG 34:02
 • B42-PTBT-B10-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA SAU BUỔI HỌC 32:05
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 42
 • B43-P1-THỰC HÀNH PHÒNG TRANH-BỂ CÁ 18:09
 • B43-P2-HIỆN THỰC KĨ THUẬT PHÒNG TRANH 35:41
 • B43-P3-HIỆN THỰC KĨ THUẬT BỂ CÁ 42:01
 • B44-P1-KHỞI ĐỘNG - VÍ DỤ VỀ MẢNH GHÉP Ở TIỂU HỌC 15:35
 • B44-P2-CÁCH THỰC HIỆN KĨ THUẬT MẢNH GHÉP 47:05
 • B44-P3-HIỆN THỰC SỬ DỤNG MẢNH GHÉP TRONG DẠY HỌC 38:32
 • B45-P1-HIỆN THỰC MẢNH GHÉP Ở CAO ĐẲNG 21:53
 • B45-P2-HIỆN THỰC MẢNH GHÉP TRONG MÔN TOÁN 24:32
 • B45-P3-ÔN TẬP MẢNH GHÉP 17:16
 • B45-P4-TỔNG KẾT VỀ MẢNH GHÉP - WHY 33:51
 • B45-P5-TỔNG KẾT VỀ MẢNH GHÉP - NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG 45:51
 • B46-PTBT-B11-P1-NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NTL K07 29:38
 • B46-PTBT-B11-P2-HÀI HÒA CÁC MỐI QUAN HỆ TÔI-TÔI, TÔI-BẠN, TÔI - CÔNG VIỆC 46:03
 • B46-PTBT-B11-P3-TRÂN TRỌNG VÀ BIẾT ƠN TẠO NÊN SỰ NHIỆM MÀU CỦA CUỘC SỐNG 42:08
 • B46-PTBT-B11-P4-CÁCH DUY TRÌ TRẠNG THÁI TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN 40:30
 • B46-PTBT-B11-P5-TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN ĐỂ LÀM LÀNH VỚI QUÁ KHỨ 26:36
 • B46-PTBT-B11-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN 22:54
 • B47-P1-YÊU CHO ROI CHO VỌT LIỆU CÓ HIỆU QUẢ 36:48
 • B47-P2-HIỆN THỰC MẢNH GHÉP TRONG MÔN ĐỊA-MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP 36:15
 • B47-P3-HIỆN THỰC MẢNH GHÉP Ở TIỂU HỌC 42:01
 • B47-P4-DÙNG MẢNH GHÉP DẠY PHẦN HỆ TUẦN HOÀN 6:07
 • B48-P1-KHỞI ĐỘNG-HIỆN THỰC DỰ ÁN CẤP THPT 43:31
 • B48-P2-HIỆN THỰC DỰ ÁN TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG-CÁC NGÀNH NGHỀ
 • B48-P3-QUY TRÌNH THỰC HIỆN DẠY HỌC DỰ ÁN
 • B48-P4-PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT-NĂNG LỰC QUA DẠY HỌC DỰ ÁN
 • B49-P1-DỰ ÁN TINH THỂ DIỆU KÌ 34:13
 • B49-P2-DỰ ÁN SÁCH-CHIA SẺ YÊU THƯƠNG 19:32
 • B49-P3-DỰ ÁN CẤP TIỂU HỌC-ÂM VANG ĐIỆN BIÊN 34:55
 • B49-P4-TỔNG KẾT VỀ DẠY HỌC DỰ ÁN 50:22
 • B50-P1-HẠNH PHÚC KHI GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC 14:38
 • B50-PTBT-B12-P2-NHỮNG ĐIỂM TRỌNG TÂM VỀ TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN 29:35
 • B50-PTBT-B12-P3-TỔNG KẾT CÁC BÀI HỌC NÂNG TẦM NHẬN THỨC 40:57
 • B50-PTBT-B12-P4-CHIA SẺ SỰ CHUYỂN HÓA 17:33
 • B50-PTBT-B12-P5-HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH GV HẠNH PHÚC VÀ THỊNH VƯỢNG 40:13
 • B50-PTBT-B12-P6-NHU CẦU VÀ CƠ HỘI TRỞ THÀNH COACH HƯỚNG NGHIỆP VÀ COACH FAMILY 23:07
 • TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 50
 • B51-P1-THÊM 1 GIA ĐÌNH-GIÁ TRỊ CỦA NGƯỜI TRUYỀN LỬA 29:29
 • B51-P2-CÁC Ý TƯỞNG DỰ ÁN-HIỆN THỰC DỰ ÁN LÌ XÌ YÊU THƯƠNG 46:04
 • B51-P3-HIỆN THỰC DỰ ÁN LÊN MEN RƯỢU 56:53

Thông tin giảng viên

TS. Trần Khánh Ngọc
35567 Học viên 27 Khóa học

- Nguyên giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học Sinh học –Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2003 – 2017);

- Nguyên Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển nghiệp vụ sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Nguyên Phó Giám đốc giáo dục – cố vấn chuyên môn trường phổ thông liên cấp Alfred Nobel;

- Giám đốc Giáo dục của Hệ thống giáo dục Alpha, kiêm Hiệu trưởng trường THCS Alpha.

- Đã có 04 đề tài nghiên cứu, 9 công trình khoa học đã xuất bản và 17 bài viết khoa học đã công bố về lĩnh vực Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động và khơi nguồn cảm hứng học tập cho học sinh.

- Là người Sáng lập và truyền lửa của CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TÍCH CỰC – Vì một triệu người thầy truyền cảm hứng.

        

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Trịnh Thị Kim Hương-NTL6

buổi đầu khai giảng rất nhiều cảm xúc!

Khóa học liên quan

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K08
TS. Trần Khánh Ngọc
(0) 0 Học viên
30.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K07
TS. Trần Khánh Ngọc
(2) 877 Học viên
30.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K05
TS. Trần Khánh Ngọc
(4) 791 Học viên
30.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K04
TS. Trần Khánh Ngọc
(3) 854 Học viên
30.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K03
TS. Trần Khánh Ngọc
(2) 462 Học viên
30.000.000đ
30.000.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 117 giờ 46 phút
Giáo trình: 274 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC