NGƯỜI TRUYỀN LỬA K04

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K04
TS. Trần Khánh Ngọc
3 Đánh giá 854 Học viên

Bạn sẽ học được gì

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K04

Giới thiệu khóa học

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K04

Nội dung khóa học

 • P1-GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CÁC KHÓA HỌC QUA VIDEO CỦA NGƯỜI TRUYỀN LỬA 38:34
 • P2-TIẾN TRÌNH HỌC 50 BUỔI ZOOM CỦA NGƯỜI TRUYỀN LỬA 35:29
 • P3-HỌC BỔNG VÀ BỨC TRANH LỚN SAU KHI HỌC XONG NGƯỜI TRUYỀN LỬA 28:31
 • P4-CHIA SẺ CỦA CÔ NGUYỄN HUẾ VỀ HÀNH TRÌNH HỌC NGƯỜI TRUYỀN LỬA 11:57
 • P5-CHIA SẺ CỦA CÔ KHÁNH CHI - HV SẮP THAM GIA NGƯỜI TRUYỀN LỬA K04 13:27
 • P6-CHIA SẺ CỦA CÔ GIANG THANH VỀ HÀNH TRÌNH HỌC NGƯỜI TRUYỀN LỬA 8:16
 • P7-CHIA SẺ CỦA THẦY ĐÌNH TỚI VỀ HÀNH TRÌNH HỌC NGƯỜI TRUYỀN LỬA 16:58
 • B1-P1-HỆ THỐNG HỌC QUA VIDEO CỦA NTL 30:33
 • B1-P2-TIẾN TRÌNH HỌC 50 BUỔI ZOOM CỦA NTL 32:18
 • B1-P3-CHIA SẺ CẢM NHẬN SAU BUỔI HỌC 46:05
 • B2-P1-QUY TRÌNH TỔ CHỨC-TRUYỀN THÔNG TRONG KHÓA HỌC 34:43
 • B2-P2-03 LĨNH VỰC CỐT YẾU CỦA NGƯỜI GV HIỆU QUẢ 36:49
 • B2-P3-4 CẤP ĐỘ CỦA NGƯỜI GV HIỆU QUẢ 32:50
 • B2-P4-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 27:24
 • B3-P1-QUY LUẬT TẬP TRUNG CỦA NÃO BỘ 26:17
 • B3-P2-TẠI SAO CẦN SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 30:07
 • B3-P3-3 VÒNG TRÒN VÀNG - 5 CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO 26:47
 • B3-P4-QUY LUẬT LAN TỎA-BỨC TRANH LỚN CỦA DHTC 33:45
 • B3-P5-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 36:38
 • B4-PTBT-P1-NHẬN DIỆN 06 RÀO CẢN NHẬN THỨC 32:05
 • B4-PTBT-P2-CHÚNG TA LÀ NHỮNG SIÊU ANH HÙNG 37:04
 • B4-PTBT-P3-CÁCH GỠ BỎ CÁC RÀO CẢN 28:24
 • B4-PTBT-P4-TẦM NHÌN LỚN CỦA DHTC 37:17
 • B4-PTBT-P5-CHIA SẺ BÀI HỌC TÂM ĐẮC 42:45
 • B5-P1-GIÁ TRỊ CỦA BẠN ĐẾN ĐÂU 28:30
 • B5-P2-CÔNG THỨC KÍCH HOẠT TIỀM THỨC-TIẾT ĐẦU (PHẦN 1) 25:24
 • B5-P3-TIẾT ĐẦU LÀ PHẢI NGẦU (PHẦN 2 - LẮNG NGHE) 27:27
 • B5-P4-TIẾT ĐẦU LÀ PHẢI NGẦU (PHẦN 3 - PHẢN HỒI-THÔNG ĐIỆP) 28:25
 • B5-P5-CHIA SẺ VÀ HỎI ĐÁP-P1 32:45
 • B5-P6-CHIA SẺ VÀ HỎI ĐÁP-P2 39:23
 • B6-P1-HIỆU ỨNG FRANKLIN-CÁCH CHINH PHỤC HS 28:44
 • B6-P2-HỌC TẬP THEO THUYẾT HÀNH VI 32:15
 • B6-P3-KẾT HỢP CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬPI 33:39
 • B6-P4-THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ 25:58
 • B6-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC 24:46
 • B7-P1-XÁC ĐỊNH KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG 26:13
 • B7-P2-QUY TRÌNH GIAO NHIỆM VỤ RÕ RÀNG 34:39
 • B7-P3-VÙNG PHÁT TRIỂN GẦN -DẠY HỌC PHÂN HÓA 36:45
 • B7-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC SAU BUỔI HỌC 40:44
 • B8-PTBT-B2-P1-CÁCH TÌM RA SỨ MỆNH 30:29
 • B8-PTBT-B2-P2-BỐI CẢNH CHO NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN LỬA TRƯỞNG THÀNH 30:25
 • B8-PTBT-B2-P3-NGUYÊN LÝ ÁNH SÁNG 28:54
 • B8-PTBT-B2-P4-NGHI VẤN TÍCH CỰC 36:48
 • B8-PTBT-B2-P5-CÁCH ĐÊ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU MÌNH MONG MUỐN 26:48
 • B8-PTBT-B2-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ ÁNH SÁNG 42:02
 • B8-PTBT-B2-P7-CÁCH THIẾT LẬP MỤC TIÊU SMART 56:17
 • B8-PTBT-B2-P8-CÁC HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC ĐỂ THEO ĐUỔI MỤC TIÊU 44:14
 • B9-P1-THÀNH TÍCH LÀ HỆ QUẢ 30:09
 • B9-P2-TÍNH GIỚI HẠN - CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ THÔNG TIN 41:11
 • B9-P3-THÁP DIKW-MỨC ĐỘ XỬ LÝ THÔNG TIN 37:30
 • B9-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC 35:52
 • B10-P1-TÍNH ĐỘC ĐÁO VÀ TÍNH QUEN THUỘC 45:43
 • B10-P2-TIẾT ĐẦU LÀ PHẢI NGẦU 20:26
 • B10-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ TIẾT ĐẦU LÀ PHẢI NGẦU-P1 33:17
 • B10-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ TIẾT ĐẦU LÀ PHẢI NGẦU-P2 23:34
 • B11-P1-BÍ QUYẾT TRẺ ĐẸP MỖI NGÀY 23:24
 • B11-P2-ĐỂ NGỨA RỒI MỚI GÃI 20:23
 • B11-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC ĐỂ NGỨA RỒI MỚI GÃI-VĂN-KHTN-TOÁN 35:07
 • B11-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC ĐỂ NGỨA RỒI MỚI GÃI-SỬ-GDCD 43:04
 • B12-P1-VÙNG BIẾT-BIÊT VÀ BIẾT-KHÔN BIẾT 27:50
 • B12-P2-VÙNG KHÔNG BIẾT LÀ MÌNH BIẾT 32:00
 • B12-P3-VÙNG KHÔNG BIẾT LÀ MÌNH KHÔNG BIẾT 28:44
 • B12-P4-MỞ RỘNG VÙNG BIẾT 28:10
 • B12-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC SAU BUỔI HỌC 80:49
 • B13-P1-CHIA SẺ VỀ KĨ NĂNG ĐIỀU PHỐI LỚP HỌC 29:37
 • B13-P2-TỔNG KẾT VỀ KĨ NĂNG ĐIỀU PHỐI LỚP HỌC 45:20
 • B13-P3-WHY-HOW-BÀI HỌC TỪ CHA ÔNG 49:18
 • B13-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC - CẢM XÚC 37:47
 • B14-P1-3 NHÓM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 28:49
 • B14-P2-CÁC MỨC ĐỘ TỰ DUY - MẶT BÊN TRONG CỦA PHƯƠNG PHÁP 35:47
 • B14-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ CÁC NHÓM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 59:06
 • B15-P1-ÔN TẬP 3 NHÓM PHƯƠNG PHÁP 43:52
 • B15-P2-CHIA SẺ CÁCH DẠY 1 NỘI DUNG BẰNG 3 NHÓM PHƯƠNG PHÁP 26:08
 • B15-P3-CHIA SẺ CÁCH DẠY 1 NỘI DUNG BẰNG 3 NHÓM PHƯƠNG PHÁP-P2 30:11
 • B16-P1-ÔN TẬP CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG 28:53
 • B16-P2-NHỮNG BÀI HỌC TỪ KIM CƯƠNG 34:33
 • B16-P3-KHÁM PHÁ THÊM VỀ TÍNH KHÔNG CỦA VẠN VẬT 29:57
 • B16-P4-TỔNG KẾT VỀ TÍNH KHÔNG CỦA VẠN VẬT 30:17
 • B16-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC SAU BUỔI HỌC 38:25
 • B16-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC SAU BUỔI HỌC-P2 43:40
 • B17-P1-ẨN DỤ TRONG DẠY HỌC 32:27
 • B17-P2-TẠI SAO CẦN SỬ DỤNG ẨN DỤ 22:23
 • B17-P3-CÁC CÁCH SỬ DỤNG ẨN DỤ 18:48
 • B17-P4-SỬ DỤNG ẨN DỤ TRONG CÁC MÔN HỌC 29:35
 • B17-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ SỬ DỤNG ẨN DỤ TRONG CÁC MÔN HỌC 30:38
 • B18-P1-ẨN DỤ TRONG MÔN SINH-HS TỰ PHÁT TRIỂN ẨN DỤ 32:44
 • B18-P2-ẨN DỤ TRONG MÔN TOÁN VÀ CÔNG TÁC GVCN 25:57
 • B18-P3-TỔNG KẾT VỀ ẨN DỤ-P1 23:16
 • B18-P4-TỔNG KẾT VỀ ẨN DỤ-P2 31:35
 • B19-P1-HIỆN THỰC XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC 36:56
 • B19-P2-HIỆN THỰC SỬ DỤNG ẨN DỤ TRONG DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC GVCN-P1 35:13
 • B19-P3-HIỆN THỰC SỬ DỤNG ẨN DỤ TRONG DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC GVCN-P2 37:58
 • B20-P1-KHỞI ĐỘNG-TIẾT HỌC TÊ NÃO 25:19
 • B20-P2-TIẾT HỌC CHẠM TIM-TẠI SAO CẦN SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC 26:14
 • B20-P3-QUY TRÌNH SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC 33:38
 • B20-P4-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 32:40
 • B21-P1-PHÁT TRIỂN THÂN-TÂM-TRÍ THÔNG QUA TRÒ CHƠI-P1 27:03
 • B21-P2-PHÁT TRIỂN THÂN-TÂM-TRÍ THÔNG QUA TRÒ CHƠI-P2 32:35
 • B21-P3-HS THIẾT KẾ TRÒ CHƠI 38:05
 • B21-P4-TỔNG KẾT VỀ TRÒ CHƠI 30:30
 • B21-P5-MỘT SỐ MÌNH HỌA VỀ HS TỰ THIẾT KẾ TRÒ CHƠI 21:34
 • B22-P1-HỌC ĐẾN ĐÂU - HÀNH ĐẾN ĐÓ 34:24
 • B22-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ TRÒ CHƠI-P1 30:47
 • B22-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ TRÒ CHƠI-P2 34:42
 • B23-P1-TẠI SAO CẦN SỬ DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 28:23
 • B23-P2-CÁC MỨC ĐỘ DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 25:39
 • B23-P3-SỬ DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG VĂN TẢ NGƯỜI 28:15
 • B23-P4-SỬ DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG MÔN TOÁN-THCS 18:00
 • B23-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC SỬ DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 27:44
 • B24-P1-DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM-P1 29:26
 • B24-P2-DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM-P2 24:44
 • B24-P3-DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG MÔN VẬT LÝ 25:03
 • B24-P4-GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG THỜI ĐẠI VUCA 35:39
 • B25-P1-NHỮNG LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHÓA OFFLINE 34:13
 • B25-P2-NGƯỜI THÀNH CÔNG LÀ NGƯỜI BIẾT CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 38:55
 • B25-P3-GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG CUỘC SỐNG 32:25
 • B25-P4-VÍ DỤ VỀ DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Ở TIỂU HỌC - VẬT LÝ THCS 31:34
 • B25-P5-VÍ DỤ VỀ DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG MÔN TOÁN-THCS 26:13
 • B26-P1-KHỞI ĐỘNG-KWLH LÀ GÌ 27:34
 • B26-P2-TẠI SAO DÙNG KWLH-ỨNG DỤNG TRONG MÔN NGỮ VĂN THPT 23:29
 • B26-P3-VÍ DỤ SỬ DỤNG KWLH TRONG MÔN TOÁN 28:28
 • B26-P4-KĨ THUẬT KHĂN TRẢI BÀN 31:30
 • B27-P1-ÔN TẬP VỀ KHĂN TRẢI BÀN-KWLH 35:58
 • B27-P2-VÍ DỤ TRONG MÔN NGỮ VĂN 27:44
 • B27-P3-TỔNG KẾT VỀ KHĂN TRẢI BÀN-KWLH 50:42
 • B28-P1-NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý TRONG NĂM HỌC MỚI 45:13
 • B28-P2-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KHĂN TRẢI BÀN-P1 23:48
 • B28-P3-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KHĂN TRẢI BÀN-P2 34:01
 • B29-PTBT-B5-P1-ÔN TẬP-CÔNG THỨC CTFAR 35:21
 • B29-PTBT-B5-P2-CẢM XÚC VÀ NIỀM TIN 40:08
 • B29-PTBT-B5-P3-ĐỔI HÌNH-ĐỔI ĐỜI 33:10
 • B29-PTBT-B5-P4-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 25:40
 • B30-P1-KHÁI QUÁT CHUNG VỀ Ổ BI- LẨU BĂNG CHUYỀN 32:31
 • B30-P2-VÍ DỤ SỬ DỤNG Ổ BI- LẨU BĂNG CHUYỀN Ở TIỂU HỌC-THCS 39:40
 • B30-P3-VÍ DỤ SỬ DỤNG Ổ BI- LẨU BĂNG CHUYỀN Ở THPT 26:48
 • B30-P4-TỔNG KẾT Ổ BI- LẨU BĂNG CHUYỀN 24:26
 • B31-P1-CÁC KIỂU LẨU BĂNG CHUYỀN 27:51
 • B31-P2-ĂN LẨU-CHƠI BI 36:38
 • B31-P3-HIỆN THỰC SỬ DỤNG LẨU BĂNG CHUYỀN-P1 26:53
 • B31-P4-HIỆN THỰC SỬ DỤNG LẨU BĂNG CHUYỀN-P2 26:06
 • B32-P1-KHỞI ĐỘNG-TRẢI NGHIỆM GÓC 22:31
 • B32-P2-TRẢI NGHIỆM CÁC GÓC 30:51
 • B32-P3-QUY TRÌNH TỔ CHỨC THEO TRẠM-GÓC 28:14
 • B32-P4-PHÂN TÍCH SÂU HƠN VỀ TRẠM-GÓC 23:58
 • B33-PTBTB6-P1- ÔN TẬP VỀ CÔNG THỨC CỘI NGUỒN CUỘC SỐNG 39:21
 • B33-PTBTB6-P2-VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 31:52
 • B33-PTBTB6-P3-TẦN SỐ RUNG ĐỘNG NĂNG LƯỢNG 32:58
 • B33-PTBTB6-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ TẦN SỐ RUNG ĐỘNG NĂNG LƯỢNG 60:19
 • B34-P1-ÔN TẬP VỀ TRẠM-GÓC VÀ VÍ DỤ VỀ TRẠM TRONG MÔN TOÁN 34:10
 • B34-P2-VÍ DỤ VỀ DÙNG GÓC TRONG MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP 36:57
 • B34-P3-VÍ DỤ TRONG MÔNG VĂN-LỜI KẾT CỦA CHIẾN BINH VŨ TRỤ 53:39
 • B35-P1-DỰ ÁN XUẤT BẢN SÁCH CHO CÁC MÔN HỌC 28:03
 • B35-P2-CON ĐƯỜNG TIẾN TỚI 1 TRIỆU GV HẠNH PHÚC 25:43
 • B35-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ SỬ DỤNG TRẠM-GÓC 38:50
 • B36-P1-THIỀN HÀNH TRÌNH NGƯỜI TRUYỀN LỬA 24:25
 • B36-P2-KĨ THUẬT PHÒNG TRANH 36:14
 • B36-P3-VÍ DỤ SỬ DỤNG KĨ THUẬT PHÒNG TRANH Ở TIỂU HỌC VÀ ĐẠI HỌC 34:36
 • B36-P4-CHIA SẺ VÀ HỎI ĐÁP VỀ KĨ THUẬT PHÒNG TRANH 20:03
 • B37-PTBT-B7-P1-CẤU TRÚC CON NGƯỜI - TÂM CHÂN THẬT 34:52
 • B37-PTBT-B7-P2-16 TÁNH NGƯỜI 38:10
 • B37-PTBT-B7-P3-TRẠNG THÁI RUNG ĐỘNG ĐIỆN TỪ NỘI TÂM 29:26
 • B37-PTBT-B7-P4-CÁC KHỐI ĐIỆN TỪ NỘI TÂM 44:34
 • B37-PTBT-B7-P5-CHIA SẺ BÀI HỌC 55:11
 • B38-P1-ÔN TẬP PHÒNG TRANH-QUY TRÌNH THỰC HIỆN BỂ CÁ 40:26
 • B38-P2-VÍ DỤ VẬN DỤNG KĨ THUẬT BỂ CÁ 34:22
 • B38-P3-TỔNG KẾT VỀ KĨ THUẬT PHÒNG TRANH VÀ BỂ CÁ 37:18
 • B39-P1-HIỆN THỰC PHÒNG TRANH TRONG MÔN VẬT LÝ 27:30
 • B39-P2-HIỆN THỰC PHÒNG TRANH TRONG HỌP PHỤ HUYNH 35:36
 • B39-P3-NHẮC LẠI BỨC TRANH LỚN VÀ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN BẢN THÂN VỚI NGƯỜI TRUYỀN LỬA 24:11
 • B39-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC LỚP HỌC 26:32
 • B40-P1-KHỞI ĐỘNG MẢNH GHÉP 19:25
 • B40-P2-QUY TRÌNH THỰC HIỆN MẢNH GHÉP 30:17
 • B40-P3-VÍ DỤ MẢNH GHÉP TRONG MÔN ĐỊA 19:45
 • B40-P4-VÍ DỤ MÔN GDCD-TẠI SAO DÙNG MẢNH GHÉP 21:55
 • B40-P5-VÍ DỤ MỘT SỐ MẢNH GHÉP ĐƠN GIẢN 23:37
 • B41-P1-SỬ DỤNG MẢNH GHÉP TRONG MÔN KHTN 30:16
 • B41-P2-NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI SỬ DỤNG MẢNH GHÉP 30:53
 • B41-P3-SỬ DỤNG MẢNH GHÉP TRONG MÔN GDCD-LỊCH SỬ 24:46
 • B41-P4-BIẾN THỂ CỦA MẢNH GHÉP-KẺ Ở NGƯỜI ĐI 43:04
 • B42-P1-BIẾN THỂ MẢNH GHÉP-CHUYÊN GIA ĐỘC LẬP 29:55
 • B42-P2-BIẾN THỂ MẢNH GHÉP-KẺ Ở-NGƯỜI ĐI 30:00
 • B42-P3-CÁC LƯU Ý VỀ CÁCH CHIA NHÓM CHUYÊN GIA-NHÓM GHÉP 32:52
 • B42-P4-VÍ DỤ SỬ DỤNG MẢNH GHÉP TRONG DẠY HỌC ONLINE 24:10
 • B43-P1-LƯU Ý VỀ MẢNH GHÉP VỚI NỘI DUNG ĐỘC LẬP 26:23
 • B43-P2-LƯU Ý VỀ MẢNH GHÉP VỚI NỘI DUNG PHỤ THUỘC 25:34
 • B43-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ MẢNH GHÉP 26:55
 • B43-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ MẢNH GHÉP 27:42
 • B44-PTBT-B8-P1-ÔN TẬP VỀ TRẠNG THÁI RUNG ĐỘNG ĐIỆN TỪ NỘI TÂM 31:34
 • B44-PTBT-B8-P2-03 KHỐI ĐIỆN TỪ - TỔNG NGHIỆP 32:22
 • B44-PTBT-B8-P3-SỰ CHUYỂN HÓA SAU KHI HỌC NGƯỜI TRUYỀN LỬA 31:22
 • B44-PTBT-B8-P4-HIỂU SÂU HƠN VỀ TÍNH KHÔNG CỦA VẠN VẬT 29:40
 • B44-PTBT-B8-P5-TÁNH KHÔNG CỦA NỘI TÂM 46:54
 • B44-PTBT-B8-P6-CHIA SẺ SỰ CHUYỂN HÓA CỦA BẢN THÂN-P1 34:18
 • B44-PTBT-B8-P7-CHIA SẺ SỰ CHUYỂN HÓA CỦA BẢN THÂN-P2 43:43
 • B45-P1-DỰ ÁN VUI TRUNG THU 33:21
 • B45-P2-DỰ ÁN TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 26:25
 • B45-P3-QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 24:01
 • B45-P4-TẠI SAO CẦN DẠY HỌC DỰ ÁN 17:25
 • B46-P1-DỰ ÁN STEM-SẮC MÀU ẨM THỰC 30:02
 • B46-P2-DỰ ÁN CÔNG DÂN TOÀN CẦU-TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC 40:42
 • B46-P3-TỔNG KẾT DẠY HỌC DỰ ÁN 45:03
 • B47-PTBT-B9-P1-ÔN TẬP VỀ TÁNH KHÔNG 36:57
 • B47-PTBT-B9-P2-SỬ DỤNG TÁNH KHÔNG ĐỂ QUẢN LÝ CẢM XÚC 35:43
 • B47-PTBT-B9-P3-CÁC TẦNG BẬC TRÍ TUỆ 33:43
 • B47-PTBT-B9-P4-SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC TẦNG BẬC TRÍ TUỆ 28:00
 • B47-PTBT-B9-P5-CHIA SẺ VÀ HỎI ĐÁP 45:41
 • B47-PTBT-B9-P6-CHIA SẺ VÀ HỎI ĐÁP-P2 35:14
 • B48-P1-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ DẠY HỌC DỰ ÁN - CẮM TRẠI 27:35
 • B48-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ DẠY HỌC DỰ ÁN - HALLOWEEN 39:25
 • B48-P3-DỰ ÁN BẮN XA-DỰ ÁN NGÀY CỦA MẸ 57:06
 • B49-P1-HIỆN THỰC SỬ DỤNG TRẠM TRONG DẠY HỌC 39:07
 • B49-P2-HIỆN THỰC SỬ DỤNG TRẠM TRONG DẠY HỌC-PHẦN 2 26:43
 • B49-P3-HIỆN THỰC SỬ DỤNG MẢNH GHÉP TRONG DẠY HỌC 18:35
 • B49-P4-HIỆN THỰC SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC 31:02
 • B50-P1-GIA TĂNG GIÁ TRỊ BẢN THÂN 33:42
 • B50-P2-MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP KHÔNG LỐI THOÁT 40:04
 • B50-P3-HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC VÀ THỊNH VƯỢNG 48:30
 • B51-PTBT-B10-P1-ÔN TẬP SỬ DỤNG CÁC TẦNG BẬC TRÍ TUỆ 39:36
 • B51-PTBT-B10-P2-VUI VẺ DO KHOÁI LẠC 29:50
 • B51-PTBT-B10-P3-AN VUI VÀ BAO DUNG 45:13
 • B51-PTBT-B10-P4-AN VUI VÀ BAO DUNG VỚI CÁC TẦNG BẬC TRÍ TUỆ 45:39
 • B51-PTBT-B10-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA CỦA BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH 53:30
 • B52-PTBT-B11-P1-GIẢI ĐÁP VỀ KHÓA GIÁO VIÊN HƯỚNG NGHIỆP 38:57
 • B52-PTBT-B11-P2-TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ 32:49
 • B52-PTBT-B11-P3-TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN KHI GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC 32:52
 • B52-PTBT-B11-P4-TỔNG KẾT KHÓA NÂNG TẦM NHẬN THỨC - HIỆN THỰC COACH HƯỚNG NGHIỆP HS 33:47

Thông tin giảng viên

TS. Trần Khánh Ngọc
33450 Học viên 31 Khóa học

- Nguyên giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học Sinh học –Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2003 – 2017);

- Nguyên Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển nghiệp vụ sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Nguyên Phó Giám đốc giáo dục – cố vấn chuyên môn trường phổ thông liên cấp Alfred Nobel;

- Giám đốc Giáo dục của Hệ thống giáo dục Alpha, kiêm Hiệu trưởng trường THCS Alpha.

- Đã có 04 đề tài nghiên cứu, 9 công trình khoa học đã xuất bản và 17 bài viết khoa học đã công bố về lĩnh vực Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động và khơi nguồn cảm hứng học tập cho học sinh.

- Là người Sáng lập và truyền lửa của CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TÍCH CỰC – Vì một triệu người thầy truyền cảm hứng.

        

Học viên đánh giá

5
3 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Hà Thị Thùy Giang-NTL4

Một khóa học thực sự cần thiết dành cho tất cả những thầy cô tâm huyết với nghề. Em mong trằng mình sẽ hoàn thành tốt khóa học Người truyền lửa - K04.

Đào Thị Thu Hiền-NTL4

BTC gửi e xin video buổi 16,17 với ạ. e cảm ơn ạ

Tạ Thị Sang-NTL4

Khoá học mang lại nhiều giá trị tích cực, giúp em nhận ra nhiều bài học không chỉ trong dạy học mà cả trong cuộc sống. Một khoá học rất rất hữu ích ạ!

Khóa học liên quan

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K07
TS. Trần Khánh Ngọc
(1) 290 Học viên
30.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K06
TS. Trần Khánh Ngọc
(1) 802 Học viên
30.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K05
TS. Trần Khánh Ngọc
(4) 791 Học viên
30.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K03
TS. Trần Khánh Ngọc
(2) 462 Học viên
30.000.000đ
30.000.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 123 giờ 14 phút
Giáo trình: 226 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC