NGƯỜI TRUYỀN LỬA K05

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K05
TS. Trần Khánh Ngọc
4 Đánh giá 791 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • NGƯỜI TRUYỀN LỬA K05

Giới thiệu khóa học

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K05

Nội dung khóa học

 • B1-P1-2 HỌC PHẦN QUAN TRỌNG CỦA NTL 29:45
 • B1-P2-LỘ TRÌNH HỌC TẬP CỦA NTL 25:55
 • B1-P3-BỨC TRANH LỚN CỦA NTL 29:36
 • B1-P4-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 26:50
 • B1-P5-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC-TIẾP 20:46
 • B2-THỞ-YOGA 9:58
 • B2-P2-TỔ CHỨC LỚP HỌC 21:36
 • B2-P3-CÔNG THỨC KÍCH HOẠT TIỀM THỨC 17:13
 • B2-P4-3 LĨNH VỰC CỐT YẾU CỦA NGƯỜI GV 31:25
 • B2-P5-4 CẤP ĐỘ GV HIỆU QUẢ 32:25
 • B2-P6-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 28:49
 • B3-P1-THỞ VÀ YOGA 11:34
 • B3-P2-HIỆN THỰC NUÔI DƯỠNG HIỆN THỰC 26:12
 • B3-P3-TẠI SAO CẦN SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC 24:17
 • B3-P4-5 CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO 27:12
 • B3-P5-QUY LUẬT ĐIỂM BÙNG PHÁT 21:42
 • B3-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC THÀNH CÔNG VỀ 3 VÒNG TRÒN VÀNG 29:17
 • B4-(NTNT-B1)-P1-NHẬN DIỆN 06 RÀO CẢN NHẬN THỨC NỘI TÂM CHỦ YẾU 34:20
 • B4-(NTNT-B1)-P2-CHIA SẺ VỀ 06 RÀO CẢN CỦA BẢN THÂN 26:02
 • B4-(NTNT-B1)-P3-TÌM VỀ SIÊU ANH HÙNG TRONG CHÍNH BẠN 28:22
 • B4-(NTNT-B1)-P4-LỘ TRÌNH NÂNG TẦM NHẬN THỨC NỘI TÂM 21:08
 • B4-(NTNT-B1)-P5-CHIA SẺ CỦA HV SAU BUỔI HỌC 42:15
 • B5-P1-BẠN ĐỊNH GIÁ MÌNH Ở MỨC NÀO 30:22
 • B5-P2-TIẾT ĐẦU-THIẾT LẬP CAMERA LƯƠNG TÂM 30:13
 • B5-P3-TIẾT ĐẦU-LÀM RÕ MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC HỌC TẬP 31:34
 • B5-P4-CHIA SẺ CUỐI BUỔI HỌC 24:34
 • B6-P1-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ VIỆC TẠO LỒNG 27:03
 • B6-P2-BẢN CHẤT VIỆC HỌC TẬP THEO THUYẾT HÀNH VI 26:30
 • B6-P3-THUYẾT HỌC TẬP XÃ HỘI VÀ SỰ KẾT HỢP CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP HIỆU QUẢ 25:25
 • B6-P4-TẠO MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ CHO HS 18:22
 • B6-P5-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 31:29
 • B7-P1-HIỆN THỰC VỀ QUY TRÌNH GIAO NHIỆM VỤ RÕ RÀNG 29:48
 • B7-P2-TỔNG KẾT VỀ QUY TRÌNH GIAO NHIỆM VỤ RÕ RÀNG 24:30
 • B7-P3-LÝ THUYẾT VÙNG PHÁT TRIỂN GẦN-DẠY HỌC PHÂN HÓA 25:43
 • B7-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC SAU BUỔI HỌC 30:46
 • B8-(NTBT-B2)-P1-YOGA 10:55
 • B8-(NTBT-B2)-P2-NGUYÊN LÝ ÁNH SÁNG 29:55
 • B8-(NTBT-B2)-P3-NGUYÊN LÝ ÁNH SÁNG THỂ HIỆN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DHTC 37:49
 • B8-(NTBT-B2)-P4-NGUYÊN LÝ HỎI-NGHI-NGỘ-HIỂU-CHUYỂN HÓA 28:49
 • B8-(NTBT-B2)-P5-CÁC BƯỚC ĐỂ ĐẠT ĐIỀU MÌNH MUỐN 20:30
 • B8-(NTBT-B2)-P6-CÁCH XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU SMART 18:04
 • B8-(NTBT-B2)-P7-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA KHI HỌC TẬP 21:17
 • B8-(NTBT-B2)-P8-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA KHI HỌC TẬP-TIẾP 27:20
 • B9-P1-YOGA 12:17
 • B9-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ TÍNH GIỚI HẠN VÀ HIỆU QUẢ GHI NHỚ 23:03
 • B9-P3-TỔNG KẾT VỀ TÍNH GIỚI HẠN CỦA NÃO BỘ 18:19
 • B9-P4-MÔ HÌNH THÁP THÔNG TIN DIKW 21:32
 • B9-P5-TỔNG KẾT VỀ HÌNH THỨC VÀ MỨC ĐỘ XỬ LÝ THÔNG TIN 25:53
 • B10-P1-TỔNG KẾT VỀ TÍNH ĐỘC ĐÁO VÀ TÍNH QUEN THUỘC 31:20
 • B10-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ TÍNH ĐỘC ĐÁO VÀ TÍNH QUEN THUỘC 36:37
 • B10-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ TÍNH ĐỘC ĐÁO VÀ TÍNH QUEN THUỘC-TIẾP 27:29
 • B11-P1-CHẠM ĐẾN TIM THÌ SẼ GHIM VÀO NÃO 17:14
 • B11-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ CÁC CÁCH TẠO NGỨA 18:38
 • B11-P3.TỔNG KẾT VỀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NÃO BỘ 19:24
 • B11-P4-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC-HIỆN THỰC VỀ CÁC CÁCH TẠO NGỨA-P1 24:16
 • B11-P5-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC-HIỆN THỰC VỀ CÁC CÁCH TẠO NGỨA-P2 17:15
 • B12-P1-CON ĐƯỜNG GIÁO VIÊN HẠNH PHÚC VÀ THỊNH VƯỢNG 27:16
 • B12-P2-VÒNG TRÒN TRI THỨC 39:15
 • B12-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ CÁC VÙNG CỦA VÒNG TRÒN TRI THỨC 40:02
 • B12-P4-TỔNG KẾT VỀ VÒNG TRÒN TRI THỨC 38:29
 • B13-P1-CÁCH SỬ DỤNG KĨ THUẬT CHUYỂN HÀNG TRONG DẠY HỌC 22:34
 • B13-P2-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KĨ THUẬT CHUYỂN HÀNG 22:17
 • B13-P3-BÀI HỌC TỪ CHA ÔNG-WHY VÀ HOW RÕ RÀNG 21:48
 • B13-P4-MỖI NGƯỜI GV LÀ MỘT CHIẾN SĨ TRÊN MẶT TRẬN GIÁO DỤC 21:55
 • B13-P5-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 21:16
 • B14-P1-3 NHÓM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 21:19
 • B14-P2-CÁC MỨC ĐỘ TƯ DUY CỦA HS 83:38
 • B14-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC SỬ DỤNG 03 NHÓM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 41:49
 • B15-P1-ÔN TẬP VỀ 03 NHÓM PPDH 21:09
 • B15-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ 03 NHÓM PPDH-1 31:35
 • B15-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ 03 NHÓM PPDH-TIẾP 30:18
 • B16-P1-HẠNH PHÚC BỀN VỮNG THEO QUY TẮC 5 NGÓN TAY 26:59
 • B16-P2-TRỞ THÀNH COACH VÀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP-CON ĐƯỜNG THỊNH VƯỢNG CỦA GV 21:12
 • B16-P3-BÀI HỌC TỪ KIM CƯƠNG 24:48
 • B16-P4-TÍNH KHÔNG CỦA VẠN VẬT 38:02
 • B16-P5-TỔNG KẾT VỀ TÍNH KHÔNG CỦA VẠN VẬT 38:16
 • B16-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA 44:13
 • B17-P1-KHỞI ĐỘNG-KHÁM PHÁ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ẨN DỤ 22:42
 • B17-P2-ẨN DỤ Ở TIỂU HỌC - ẨN DỤ DẠY GIÁ TRỊ SỐNG 20:56
 • B17-P3-WHAT VÀ WHY CỦA VIỆC SỬ DỤNG ẨN DỤ TRONG DẠY HỌC 23:43
 • B17-P4-CÁC CẤP ĐỘ SỬ DỤNG ẤN DỤ TRONG DẠY HỌC 21:12
 • B17-P5-TỔNG KẾT BUỔI 1 VỀ ẤN DỤ TRONG DẠY HỌC 18:04
 • B18-P1-KHỞI ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG ẤN DỤ ĐỂ VỪA DẠY KIẾN THỨC - VỪA DẠY GIÁ TRỊ SỐNG 32:42
 • B18-P2-SỬ DỤNG ẨN DỤ TRONG MÔN TOÁN VÀ DẠY HỌC HƯỚNG NGHIỆP 31:02
 • B18-P3-SỬ DỤNG ẨN DỤ TRONGVIỆC DẠY GIÁ TRỊ SỐNG 27:43
 • B18-P4-TỔNG KẾT VỀ SỬ DỤNG ẨN DỤ TRONG DẠY HỌC 39:01
 • B19-P1-GIỚI THIỆU COMBO GIEO TRỒNG HẠNH PHÚC 25:23
 • B19-P2-CÁC ĐIỂM QUAN TRỌNG KHI SỬ DỤNG ẨN DỤ 22:31
 • B19-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC SỬ DỤNG ẨN DỤ TRONG DẠY HỌC 32:22
 • B19-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC SỬ DỤNG ẨN DỤ TRONG DẠY HỌC-TIẾP 36:01
 • B20-P1-HIỂU THÊM VỀ TÍNH KHÔNG CỦA VẠN VẬT 25:00
 • B20-P2-CÔNG THỨC CTFAR TRONG SELF-COACHING 37:46
 • B20-P3-SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN 34:17
 • B20-P4-SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CAMERA NỘI TÂM 19:50
 • B20-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA TỪ HV 23:13
 • B20-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA TỪ HV-TIẾP 30:55
 • B21-P1-KHỞI ĐỘNG VỀ TRÒ CHƠI 28:47
 • B21-P2-LỚP HỌC TRÁI TIM 22:24
 • B21-P3-QUY TRÌNH THIẾT KẾ TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC 35:50
 • B21-P4-HIỆN THỰC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC 41:50
 • B22-P1-TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN TÂN-TÂM-TRÍ 32:19
 • B22-P2-TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN TÂN-TÂM-TRÍ-TIẾP 27:35
 • B22-P3-HIỆN THỰC HS TỔ CHỨC TRÒ CHƠI 20:34
 • B22-P4-TỔNG KẾT VỀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC 35:56
 • B23-P1-HƯỚNG DẪN MỘT SỐ TRÒ CHƠI ĐƠN GIẢN TRONG DẠY HỌC 31:40
 • B23-P2-HƯỚNG DẪN MỘT SỐ TRÒ CHƠI ĐƠN GIẢN TRONG DẠY HỌC-TIẾP 24:12
 • B23-P3-HIỆN THỰC VỀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC 38:29
 • B24-PTBT-B6-P1-VIỆT NAM LÀ NƠI ĐẸP TUYỆT VỜI 22:22
 • B24-PTBT-B6-P2-ÔN TẬP VÀ ĐÀO SÂU VỀ CÔNG THỨC CỘI NGUỒN CUỘC SỐNG 33:06
 • B24-PTBT-B6-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC ĐỔI HÌNH - ĐỔI ĐỜI 27:40
 • B24-PTBT-B6-P4-TỔNG KẾT VỀ CÔNG THỨC CỘI NGUỒN CUỘC SỐNG 22:23
 • B24-PTBT-B6-P5-TẦN SỐ RUNG ĐỘNG NĂNG LƯỢNG 33:54
 • B24-PTBT-B6-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA TỪ HV 40:28
 • B25-P1-QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 28:59
 • B25-P2-CÁC CẤP ĐỘ CỦA DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 20:38
 • B25-P3-HIỆN THỰC DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Ở TIỂU HỌC 29:16
 • B25-P4-HIỆN THỰC DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG MÔN TOÁN THCS 31:34
 • B26-P1-KHỞI ĐỘNG ÔN TẬP VỀ DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 13:21
 • B26-P2-HIỆN THỰC DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG MÔN HƯỚNG NGHIỆP 28:34
 • B26-P3-HIỆN THỰC DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG MÔN VẬT LÝ 22:14
 • B26-P4-LỜI KẾT CỦA TEAM DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 12:34
 • B26-P5-TỔNG KẾT VỀ DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 27:19
 • B26-P6-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 16:56
 • B27-P1-NHẮC LẠI NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 37:32
 • B27-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 32:20
 • B28-P1-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA-P1 33:10
 • B28-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA-P2 32:38
 • B28-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA-P3 30:45
 • B28-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA-P4 40:26
 • B29-P1-KHỞI ĐỘNG VỀ KWLH 17:39
 • B29-P2-KWLH VÀ HIỆN THỰC TRONG MÔN NGỮ VĂN 32:50
 • B29-P3-KWLH VÀ HIỆN THỰC Ở TIỂU HỌC 31:59
 • B29-P4-KWLH VÀ HIỆN THỰC TRONG MÔN TOÁN 33:06
 • B29-P5-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 19:15
 • B30-P1-GIỚI THIỆU VỀ KĨ THUẬT KHĂN TRẢI BÀN 28:39
 • B30-P2-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KĨ THUẬT KHĂN TRẢI BÀN TRONG MÔN TOÁN 16:53
 • B30-P3-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KĨ THUẬT KHĂN TRẢI BÀN Ở TIỂU HỌC 25:32
 • B30-P4-TỔNG KẾT VỀ KWLH VÀ KHĂN TRẢI BÀN 35:32
 • B31-P1-AI LÀ NGƯỜI GIỮ CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC CỦA MÌNH 36:34
 • B31-P2-KẾT HỢP KHĂN TRẢI BÀN VÀ MẢNH GHÉP 22:57
 • B31-P3-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KWLH Ở TIỂU HỌC 29:54
 • B32-PTBT-B8-P1-QUY LUẬT CHO LÀ NHẬN 20:06
 • B32-PTBT-B8-P2-CẤU TRÚC CON NGƯỜI 34:01
 • B32-PTBT-B8-P3-16 TÁNH NGƯỜI 29:47
 • B32-PTBT-B8-P4-TRẠNG THÁI RUNG ĐỘNG ĐIỆN TỪ NỘI TÂM 41:03
 • B32-PTBT-B8-P5-TỔNG NGHIỆP VÀ 3 KHỐI ĐIỆN TỪ NỘI TÂM 26:43
 • B32-PTBT-B8-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA VÀ HẠNH PHÚC 35:12
 • B33-P1-CÁC BƯỚC THỰC HIỆN LẨU BĂNG CHUYỀN 15:25
 • B33-P2-HIỆN THỰC LẨU BĂNG CHUYỀN Ở TIỂU HỌC 21:26
 • B33-P3-HIỆN THỰC LẨU BĂNG CHUYỀN Ở THCS 14:16
 • B33-P4-CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KĨ THUẬT Ổ BI 18:20
 • B33-P5-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KĨ THUẬT Ổ BI 20:08
 • B33-P6-PHÂN BIỆT CÁC CÁCH SỬ DỤNG Ổ BI-LẨU BĂNG CHUYỀN 21:14
 • B33-P7-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA 22:19
 • B34-P1-HIỆN THỰC SỬ DỤNG Ổ BI Ở CẤP THCS 40:40
 • B34-P2-CÁC CÁCH LINH HOẠT DI CHUYỂN VỚI Ổ BI VÀ LẨU BĂNG CHUYỀN 41:28
 • B35-P1-KHỞI ĐỘNG VÀ TRẢI NGHIỆM DẠY HỌC THEO GÓC 20:51
 • B35-P2-DẠY HỌC THEO GÓC VÀ HIỆN THỰC TRONG MÔN ĐỊA LÝ 38:57
 • B35-P3-TỔ CHỨC TRUNG THU THEO GÓC-TỔNG KẾT DẠY HỌC THEO GÓC 38:01
 • B36-P1-KHỞI ĐỘNG-DẠY HỌC THEO TRẠM 109:23
 • B36-P2-HIỆN THỰC DẠY HỌC THEO TRẠM Ở THPT 109:23
 • B36-P3-HIỆN THỰC DẠY HỌC THEO GÓC-TRẠM Ở THCS 38:23
 • B37-P1-PHÂN TÍCH SÂU VỀ GÓC VÀ TRẠM 33:11
 • B37-P2-DẠY HỌC THEO TRẠM KẾT HỢP PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN VÀ BẢNG NHÓM 33:14
 • B37-P3-HIỆN THỰC DẠY HỌC THEO TRẠM KẾT HỢP MẢNH GHÉP 29:23
 • B37-P4-HIỆN THỰC SỬ DỤNG DẠY HỌC THEO TRẠM TRONG HỌP PHỤ HUYNH 53:14
 • B38-P1-HÀNH TRÌNH NGƯỜI TRUYỀN LỬA 21:34
 • B38-P2-CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KĨ THUẬT PHÒNG TRANH 37:14
 • B38-P3-HIỆN THỰC PHÒNG TRANH Ở TIỂU HỌC 22:57
 • B38-P4-HIỆN THỰC PHÒNG TRANH Ở ĐẠI HỌC 38:11
 • B39-P1-ÔN TẬP VỀ TRẠNG THÁI RUNG ĐỘNG ĐIỆN TỪ NỘI TÂM 31:23
 • B39-P2-TỔNG NGHIỆP 26:39
 • B39-P3-NHẬN THỨC SÂU HƠN VỀ TÍNH KHÔNG CỦA VẠN VẬT 33:02
 • B39-P4-TÁNH KHÔNG CỦA NỘI TÂM 35:29
 • B39-P5-SỬ DỤNG TÁNH KHÔNG CỦA NỘI TÂM TRONG CÁC TÌNH HUỐNG
 • B39-P6-CHIA SẺ SỰ CHUYỂN HÓA SAU KHÓA HỌC
 • B40-P1-KHỞI ĐỘNG - ÔN TẬP KĨ THUẬT PHÒNG TRANH 21:36
 • B40-P2-KĨ THUẬT BỂ CÁ 44:02
 • B40-P3-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KĨ THUẬT BỂ CÁ TRONG DẠY HỌC 21:13
 • B40-P4-TỔNG KẾT VỀ PHÒNG-BỂ CÁ 44:48
 • B41-PTBT-B10-P1-THÓI QUEN PHẢN ỨNG CỦA TÂM 27:15
 • B41-PTBT-B10-P2-TÁNH KHÔNG CỦA NỘI TÂM 29:14
 • B41-PTBT-B10-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC SỬ DỤNG TÁNH KHÔNG CỦA NỘI TÂM TRONG CUỘC SỐNG 21:37
 • B41-PTBT-B10-P4-CÁC TẦNG BẬC TRÍ TUỆ 32:44
 • B41-PTBT-B10-P5-SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC TẦNG BẬC TRÍ TUỆ 29:22
 • B41-PTBT-B10-P6-CHIA SẺ BÀI HỌC THỰC TẾ ÁP DỤNG TRONG GIA ĐÌNH 30:17
 • B42-P1-HIỆN THỰC MẢNH GHÉP Ở TIỂU HỌC 23:52
 • B42-P2-QUY TRÌNH THỰC HIỆN MẢNH GHÉP 39:16
 • B42-P3-HIỆN THỰC MẢNH GHÉP ĐÔI 20:40
 • B42-P4-BÀI TẬP CHIA NHÓM TRONG MẢNH GHÉP 16:52
 • B43-P1-KHỞI ĐỘNG-ÔN TẬP NHỮNG ĐIỂM CƠ BẢN VỀ KĨ THUẬT MẢNH GHÉP 16:03
 • B43-P2-HIỆN THỰC MẢNH GHÉP XUÂN YÊU THƯƠNG 26:48
 • B43-P3-HIỆN THỰC MẢNH GHÉP KHI DẠY ONLINE 43:41
 • B43-P4-TỔNG KẾT MẢNH GHÉP 43:08
 • B44-P1-NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI THỰC HIỆN KĨ THUẬT MẢNH GHÉP 52:29
 • B44-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC KĨ THUẬT MẢNH GHÉP-NHỮNG MẸO HAY-P1 25:27
 • B44-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC KĨ THUẬT MẢNH GHÉP-NHỮNG MẸO HAY-P2 31:15
 • B45-PTBT-B10-P1-TIẾNG GỌI ĐẠI NGÀN
 • B45-PTBT-B10-P2-HIỆN THỰC SỬ DỤNG CÁC TẦNG BẬC TRÍ TUỆ
 • B45-PTBT-B10-P3-AN VUI-BAO DUNG
 • B45-PTBT-B10-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC SAU BUỔI HỌC
 • B46-P1-HIỆN THỰC DẠY HỌC DỰ ÁN CẤP TIỂU HỌC 34:33
 • B46-P2-HIỆN THỰC DẠY HỌC DỰ ÁN CẤP THPT 20:22
 • B46-P3-WHAT VÀ HOW VỀ DẠY HỌC DỰ ÁN 16:36
 • B46-P4-DẠY HỌC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC HS 17:18
 • B47-P1-KHỞI ĐỘNG-ÔN TẬP VỀ DẠY HỌC DỰ ÁN 19:57
 • B47-P2-DỰ ÁN HỌC NGỮ VĂN HIỆU QUẢ 22:34
 • B47-P3-DỰ ÁN LÌ XÌ YÊU THƯƠNG 50:51
 • B47-P4-CÁC DỰ ÁN CẤP ĐỘ ĐƠN GIẢN- THỰC HIỆN NGAY 23:24
 • B48-P1-HIỆN THỰC DẠY HỌC DỰ ÁN CẤPTIỂU HỌC 41:29
 • B48-P2-HIỆN THỰC DẠY HỌC DỰ ÁN MÔN TIẾNG ANH 40:34
 • B48-P3-HIỆN THỰC DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG CÁC MÔN HỌC KHÁC 25:29
 • B49-PTBT-B11-P1-NGƯỜI GIÀU TRÍ TUỆ 33:08
 • B49-PTBT-B11-P2-AN VUI VÀ BAO DUNG 42:46
 • B49-PTBT-B11-P3-KHI NÀO BIẾT ƠN - KHI NÀO OÁN TRÁCH 40:44
 • B49-PTBT-B11-P4-GIỮ VỮNG TÂM THÁI TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN 40:25
 • B50-P1-MỐI QUAN HỆ GIỮA DẠY HỌC DỰ ÁN VÀ DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 24:55
 • B50-P2-VAI TRÒ CỦA HS TRONG DẠY HỌC DỰ ÁN 25:06
 • B50-P3-DỰ ÁN HƯỚNG NGHIỆP CHO HS PHỔ THÔNG 36:36
 • B50-P4-HƯỚNG ĐI MỚI CHO GV 20:23
 • B51-P1-HIỂU SÂU VỀ IKIGAI-CÔNG VIỆC ƯỚC MƠ 24:04
 • B51-P2-BỨC TRANH LỚN SAU KHI HỌC NGƯỜI TRUYỀN LỬA 31:41
 • B51-P3-GIỚI THIỆU KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP K03 28:00
 • B51-P4-HỎI ĐÁP - CHIA SẺ VỀ KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP 37:18
 • B52-P1-SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HƯỚNG NGHIỆP CHO HS LỚP 12 23:37
 • B52-P2-SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HƯỚNG NGHIỆP CHO HS LỚP 12-TIẾP 30:52
 • B52-P3-TỔNG KẾT HÀNH TRÌNH NGƯỜI TRUYỀN LỬA K05 44:29
 • B52-P4-HÀNH TRÌNH NGƯỜI TRUYỀN LỬA HÀ NỘI HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG 18:08
 • B53-P1-PHÂN BIỆT 5 HÌNH THỨC GIÚP PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 35:33
 • B53-P2-HIỂU CĂN BẢN VỀ KHAI VẤN 32:09
 • B53-P3-SETUP CHO PHIÊN COACHING 14:18
 • B53-P4-PHIÊN COACH CHÍNH THỨC 35:52
 • B53-P5-HỎI ĐÁP SAU PHIÊN COACHING 20:57
 • B54-P1-MỤC ĐÍCH CỦA CÁC LOẠI HÌNH PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 29:06
 • B54-P2-NHỮNG AI PHÙ HỢP ĐỂ LÀM COACH 32:05
 • B54-P3-NHỮNG CÁCH NUÔI DƯỠNG BẢN THÂN 29:11
 • B54-P4-CÁC DỊCH VỤ-KHÓA HỌC VỀ COACH 28:05
 • B54-P5-THẢO LUẬN SAU BUỔI HỌC 25:47

Thông tin giảng viên

TS. Trần Khánh Ngọc
35567 Học viên 27 Khóa học

- Nguyên giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học Sinh học –Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2003 – 2017);

- Nguyên Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển nghiệp vụ sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Nguyên Phó Giám đốc giáo dục – cố vấn chuyên môn trường phổ thông liên cấp Alfred Nobel;

- Giám đốc Giáo dục của Hệ thống giáo dục Alpha, kiêm Hiệu trưởng trường THCS Alpha.

- Đã có 04 đề tài nghiên cứu, 9 công trình khoa học đã xuất bản và 17 bài viết khoa học đã công bố về lĩnh vực Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động và khơi nguồn cảm hứng học tập cho học sinh.

- Là người Sáng lập và truyền lửa của CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TÍCH CỰC – Vì một triệu người thầy truyền cảm hứng.

        

Học viên đánh giá

4
4 Đánh giá

50%

25%

0%

0%

25%

Bùi Thị Thu-NTL5

Theo bản thân em, đây là một khóa học rất bổ ích, thiết thực cho giáo viên dạy chương trình Giáo dục 2018.

Nguyễn Thị Loan-NTL5

Nội dung này em không xem được!

Huyền Trang-NTL5

Em không mở video để học được ạ

Lại Việt Phương-NTL5

Em không xem được nội dung bài

Khóa học liên quan

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K08
TS. Trần Khánh Ngọc
(0) 0 Học viên
30.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K07
TS. Trần Khánh Ngọc
(2) 877 Học viên
30.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K06
TS. Trần Khánh Ngọc
(1) 802 Học viên
30.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K04
TS. Trần Khánh Ngọc
(3) 854 Học viên
30.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K03
TS. Trần Khánh Ngọc
(2) 462 Học viên
30.000.000đ
30.000.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 113 giờ 14 phút
Giáo trình: 238 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC