NGƯỜI TRUYỀN LỬA K03

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K03
TS. Trần Khánh Ngọc
2 Đánh giá 462 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • NGƯỜI TRUYỀN LỬA K03

Giới thiệu khóa học

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K03

Nội dung khóa học

 • K3-B1-P1-THỞ-YOGA 12:49
 • K3-B1-P2-NGƯỜI TRUYỀN LỬA-CÁC CHIẾN SĨ GIÁO DỤC 19:23
 • K3-B1-P3-LỘ TRÌNH HỌC TẬP NTL 29:01
 • K3-B1-P4-LỘ TRÌNH HỌC TẬP - BỨC TRANH NTL 33:43
 • K3-B1-P5-NGUYÊN LÝ KÍCH HOẠT TIỀM THỨC-THẢO LUẬN 71:05
 • Tài liệu
 • K3-B2-P1-NGƯỜI TRUYỀN LỬA-NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG 37:17
 • K3-B2-P2-CÁCH HỌC TẬP HIỆU QUẢ VỚI NGƯỜI TRUYỀN LỬA 62:13
 • K3-B2-P3-CÁCH HỌC TẬP HIỆU QUẢ VỚI NGƯỜI TRUYỀN LỬA 25:08
 • K3-B2-P4-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 54:25
 • Tài liệu
 • K3-B3-P1-THỞ VÀ YOGA 11:45
 • K3-B3-P2-QUY LUẬT TẬP TRUNG 35:26
 • K3-B3-P3-3 VÒNG TRÒN VÀNG 53:21
 • K3-B3-P4-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 40:09
 • Tài liệu
 • K3-B4-PTBT-P1-THỞ VÀ YOGA 11:31
 • K3-B4-PTBT-P2-BÀI TẬP THẢO LUẬN 33:19
 • K3-B4-PTBT-P3-ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA MỖI CHÚNG MÌNH 38:24
 • K3-B4-PTBT-P4-XÓA BỎ CÁC RÀO CẢN 35:28
 • K3-B4-PTBT-P5-LỘ TRÌNH NÂNG TẦM NHẬN THỨC BẢN THÂN 37:46
 • Tài liệu
 • K3-B5-P1-THỞ VÀ YOGA 10:03
 • K3-B5-P2-TIẾT ĐẦU PHẢI NGẦU-KẾT NỐI VÀ LẮNG NGHE 35:45
 • K3-B5-P3-TIẾT ĐẦU PHẢI NGẦU-PHẢN HỒI VÀ THÔNG ĐIỆP 45:48
 • K3-B5-P4-TIẾT ĐẦU PHẢI NGẦU-MÔN TIẾNG ANH 26:40
 • K3-B5-P5-CÁCH SỬ DỤNG PHIẾU ĐIỂM ĐỂ KÍCH THÍCH HS HOẠT ĐỘNG 28:13
 • K3-B5-P6-TRỞ THÀNH NGƯỜI GV HẠNH PHÚC 23:17
 • Tài liệu
 • K3-B6-P1-THỞ VÀ YOGA 13:54
 • K3-B6-P2-THẢO LUẬN - CHIA SẺ VỀ BÀI TẬP NHÓM - CÁC CÁCH TẠO LỒNG 38:34
 • K3-B6-P3-HỌC TẬP THEO THUYẾT HÀNH VI VÀ THUYẾT HỌC TẬP XÃ HỘI 32:00
 • K3-B6-P4-KẾT HỢP CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP MỘT CÁCH THÔNG MINH 22:07
 • K3-B6-P5-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC-P1 29:47
 • K3-B6-P5-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC-P2-CÔ ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI EM 29:33
 • K3-B6-P5-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC-P3-KHI GV RẤT YÊU THƯƠNG MÀ HS VẪN KHÔNG HỢP TÁC 38:15
 • Tài liệu
 • B7-P1-THỞ VÀ YOGA 8:39
 • B7-P2-LÀM SAO ĐỂ CỞI BỎ NHỮNG LỚP VỎ BỌC 22:14
 • B7-P3-QUY TRÌNH GIAO NHIỆM VỤ RÕ RÀNG 21:18
 • B7-P4-DẠY HỌC PHÂN HÓA-GIAO NHIỆM VỤ PHÙ HỢP NĂNG LỰC HS 23:00
 • B7-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC THÀNH CÔNG VỀ GIAO NHIỆM VỤ RÕ RÀNG 35:00
 • B7-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC THÀNH CÔNG VỀ GIAO NHIỆM VỤ RÕ RÀNG-P2 35:16
 • Tài liệu
 • B8-P1-THỞ VÀ YOGA 11:12
 • B8-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC VƯỢT QUA 6 RÀO CẢN 29:52
 • B8-P3-NGUYÊN LÝ ÁNH SÁNG 31:39
 • B8-P4-NGHI VẤN TÍCH CỰC 31:46
 • B8-P5-LÀM SAO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MONG MUỐN 43:55
 • B8-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC-MỤC TIÊU RÕ RÀNG-THÀNH CÔNG VƯỢT TRỘI 36:05
 • B8-P7-LÀM SAO ĐỂ LINH HOẠT GIỮA YÊU THƯƠNG VÀ KỈ LUẬT 32:33
 • B8-P8-CHIA SẺ HIỆN THỰC THÀNH CÔNG VỚI NGUYÊN LÝ ÁNH SÁNG 33:45
 • Tài liệu
 • B9-P1-THỞ VÀ YOGA 11:09
 • B9-P2-THẢO LUẬN VỀ QUY LUẬT GIỚI HẠN-HIỆU QUẢ GHI NHỚ 24:57
 • B9-P3-TÍNH GIỚI HẠN CỦA NÃO BỘ 30:38
 • B9-P4-THÁP THÔNG TIN DIKW VÀ HIỆU QUẢ GHI NHỚ 32:31
 • B9-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ DẠY HỌC THEO THÁP DIKW 39:31
 • Tài Liệu
 • B10-P1-THỞ VÀ YOGA 12:03
 • B10-P2-TƯỚI NHỮNG HẠT GIỐNG TÍCH CỰC Ở HS 26:22
 • B10-P3-THẢO LUẬN VỀ TÍNH ĐỘC ĐÁO-QUEN THUỘC 19:25
 • B10-P4-TIẾT ĐẦU LÀ PHẢI NGẦU 6:30
 • B10-P5-TỔNG KẾT VỀ TÍNH ĐỘC ĐÁO-TÍNH QUEN THUỘC 17:07
 • B10-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC TỔ CHỨC DẠY HỌC VỚI TÍNH ĐỘC ĐÁO VÀ QUEN THUỘC 41:11
 • B11-P1-THỞ VÀ YOGA 11:52
 • B11-P2-NGUYÊN LÝ QUẢ CẦU TUYẾT 30:17
 • B11-P3-THẢO LUẬN VỀ VIỆC TẠO NGỨA 30:37
 • B11-P4-NHIỆM VỤ CỦA GV TRONG LỚP HỌC 20:56
 • B11-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ TẠO NGỨA 24:51
 • B12-P1-THỞ VÀ YOGA 11:29
 • B12-P2-02 VÙNG BIẾT-BIẾT VÀ BIẾT-KHÔNG BIẾT 38:17
 • B12-P3- VÙNG KHÔNG BIẾT-BIẾT 34:42
 • B12-P4- VÙNG KHÔNG BIẾT-KHÔNG BIẾT 40:44
 • B12-P5-TỔNG KẾT VỀ VÒNG TRÒN TRI THỨC VÀ BẢN CHẤT CỦA GIÁO DỤC 30:03
 • B12-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ VÒNG TRÒN TRI THỨC 21:25
 • B12-P7-CON CẦN ĐIỀU GÌ Ở BỐ ME 43:50
 • B13-P1-THỞ VÀ YOGA 11:52
 • B13-P2-CÁC CÁCH SỬ DỤNG KĨ THUẬT CHUYỂN HÀNG TRONG DẠY HỌC 37:06
 • B13-P3- SỬ DỤNG KĨ THUẬT CHUYỂN HÀNG TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN 12:35
 • B13-P4-TRỞ THÀNH ĐẠI TƯỚNG TRÊN MẶT TRẬN GIÁO DỤC. 38:57
 • B13-P5-CHIA SẺ - HỎI ĐÁP SAU BUỔI HỌC 24:52
 • B14-P1-03 NHÓM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 24:24
 • B14-P2-MẶT BÊN TRONG-CÁC MỨC ĐỘ TƯ DUY CỦA HS 26:09
 • B14-P3-MỘT NỘI DUNG - N CÁCH DẠY 20:48
 • B14-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ SỬ DỤNG 03 NHÓM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 21:13
 • Tài liệu
 • B15-P1-THỞ VÀ YOGA 12:22
 • B15-P2-LUYỆN VỮNG ĐÔI CÁNH ĐỂ BAY CAO 26:10
 • B15-P3-CÔNG THỨC THÀNH CÔNG-BÍ MẬT CỦA MAY MẮN 34:02
 • B15-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC DẠY 1 NỘI DUNG THEO 3 NHÓM PHƯƠNG PHÁP 29:30
 • B15-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC DẠY 1 NỘI DUNG THEO 3 NHÓM PHƯƠNG PHÁP-TIẾP 19:25
 • B16-P1-THỞ VÀ YOGA 12:09
 • B16-P2-CHIA SẺ VỀ NHỮNG CHUYỂN HÓA KHI HỌC TẬP 35:58
 • B16-P3-BÀI HỌC TỪ KIM CƯƠNG 33:01
 • B16-P4-CHIA SẺ BÀI HỌC CHUYỂN HÓA TỪ KIM CƯƠNG 24:13
 • B16-P5-TÍNH KHÔNG CỦA VẠN VẬT 41:32
 • B16-P6-TỔNG KẾT VỀ TÍNH KHÔNG-TÍNH HỮU DỤNG CỦA VẠN VẬT 38:12
 • B16-P7-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA SAU BUỔI HỌC 38:32
 • Tài liệu
 • B17-P1-GIỚI THIỆU VỀ ẨN DỤ 25:01
 • B17-P2-CÁC CẤP ĐỘ SỬ DỤNG ẨN DỤ 27:47
 • B17-P3-HIỆN THỰC VỀ SỬ DỤNG ẨN DỤ TRONG MÔN HÓA-LỊCH SỬ-TOÁN VÀ CÔNG TÁC GVCN 31:38
 • B17-P4-LỜI NHẮN GỬI TỪ TRÁI TIM 14:52
 • B17-P5-TỔNG KẾT VỀ ẨN DỤ 29:09
 • Tài liệu
 • B18-P1-THẢO LUẬN VỀ SỬ DỤNG ẨN DỤ TRONG DẠY HỌC 20:22
 • B18-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ SỬ DỤNG ẨN DỤ 30:30
 • B18-P3-TỔNG KẾT VỀ ẨN DỤ 35:19
 • B18-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ SỬ DỤNG ẨN DỤ-MÔN LỊCH SỬ 35:29
 • B18-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ SỬ DỤNG ẨN DỤ-GVCN VÀ CÁC MÔN KHÁC 20:58
 • Tài liệu
 • B19-P1-TRÒ CHƠI KHỞI ĐỘNG 23:20
 • B19-P2-QUY TRÌNH TỔ CHỨC TRÒ CHƠI 25:13
 • B19-P3- HIỆN THỰC TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TRONG MÔN TOÁN 31:38
 • B19-P4-HÔ BIẾN MỌI THỨ THÀNH TRÒ CHƠI 34:42
 • B19-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TRONG GIỜ SINH HOẠT LỚP 18:35
 • B20-P1-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ TÍNH KHÔNG CỦA VẠN VẬT 25:26
 • B20-P2-CÔNG THỨC CTFAR 25:42
 • B20-P3-SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN 26:20
 • B20-P4-CAMERA NỘI TÂM 25:36
 • B20-P5-NHÀ ĐẠO DIỄN TÀI BA 28:13
 • B20-P6-YÊU CHÍNH BẢN THÂN MÌNH 30:07
 • B20-P7-HỖ TRỢ HS HÀN GẮN MỐI QUAN HỆ VỚI CHA MẸ 30:42
 • B20-P8-CÙNG HS GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 19:09
 • B21-P1-THỞ VÀ YOGA 11:31
 • B21-P2-TRẢI NGHIỆM TRÒ CHƠI THÂN-TÂM-TRÍ 28:05
 • B21-P3-CÁCH KHAI THÁC BÀI HỌC GIÁ TRỊ TỪ TRÒ CHƠI THÂN-TÂM-TRÍ 27:37
 • B21-P4-HIỆN THỰC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI THÂN-TÂM-TRÍ 28:23
 • B21-P5-TỔNG KẾT VỀ TRÒ CHƠI 22:31
 • B21-P6-THẢO LUẬN - CHIA SẺ HIỆN THỰC SAU BUỔI HỌC 19:00
 • B22-P1-THỞ VÀ YOGA 9:51
 • B22-P2-TRÒ CHƠI LIÊN HOÀN 34:40
 • B22-P3-TRÒ CHƠI LIÊN HOÀN MÔN VĂN-MÔN TIN 35:04
 • B22-P4-XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC 27:16
 • B23-P1-THỞ VÀ YOGA 11:27
 • B23-P2-LƯU Ý VỀ TRÒ CHƠI-GIỚI THIỆU DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 16:19
 • B23-P3-DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LÀ NHƯ THẾ NÀO 22:23
 • B23-P4-CÁC MỨC ĐỘ CỦA DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 27:08
 • B23-P5-MINH HỌA DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG MÔN TOÁN 16:40
 • B23-P6-TỔNG KẾT VỀ DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NỘI DUNG 31:13
 • B23-P7-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 27:49
 • B24-P1-THỞ VÀ YOGA 9:48
 • B24-P2-CAMERA CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO 30:40
 • B24-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ MỞ RỘNG GÓC NHÌN 19:47
 • B24-P4-VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 30:40
 • B24-P5-TẦN SỐ RUNG ĐỘNG NĂNG LƯỢNG 27:02
 • B24-P6-ĐIỀU GÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẦN SỐ RUNG ĐỘNG NĂNG LƯỢNG 40:30
 • B25-P1-THỞ VÀ YOGA 11:56
 • B25-P2-04 MỨC ĐỘ DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 23:49
 • B25-P3-GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC GVCN-KẾT HỢP CÁC PPDH KHÁC 41:43
 • B25-P4-TỔNG KẾT VỀ DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 32:08
 • B25-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC SAU BUỔI HỌC 34:37
 • B26-P1-THỞ VÀ YOGA 11:40
 • B26-P2-GIỚI THIỆU TEACHER CAMP-HÈ 2023 21:31
 • B26-P3-BÀN TAY NẶN BỘT 23:01
 • B26-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ BÀN TAY NẶN BỘT 24:38
 • B26-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ-P2 29:09
 • B27-P1-THỞ VÀ YOGA 10:58
 • B27-P2-KHỞI ĐỘNG - GIỚI THIỆU VỀ KWLH VÀ KHĂN TRẢI BÀN 27:32
 • B27-P3- HIỆN THỰC SỬ DỤNG KHĂN TRẢI BÀN 33:04
 • B27-P4- HIỆN THỰC SỬ DỤNG KWWLH-KHĂN TRẢI BÀN TRONG CÔNG TÁC GVCN-MÔN NGỮ VĂN 30:28
 • B27-P5- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ HIỆN THỰC KWLH 17:16
 • B27-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC SAU BUỔI HỌC 26:29
 • B28-P1-NHỮNG TRAO ĐỔI QUAN TRỌNG VỚI NTL 31:00
 • B28-P2-TỔNG KẾT VÀ NHỮNG ĐIỂM LƯU LÝ VỀ KWLH - KHĂN TRẢI BÀN 43:32
 • B28-P3- CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ KWLH - KHĂN TRẢI BÀN - P1 35:32
 • B28-P4- CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ KWLH - KHĂN TRẢI BÀN - P2 36:40
 • B29-P1-CHUYỆN NGHỀ TÔI KỂ 19:10
 • B29-P2-LẨU BĂNG CHUYỀN-HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VÀ HIỆN THỰC 35:51
 • B29-P3-Ổ BI VÀ NHỮNG LƯU Ý 40:56
 • B29-P4-TỔNG KẾT VỀ Ổ BI-LẨU BĂNG CHUYỀN 33:51
 • B29-P5-CHIA SẺ- THẢO LUẬN 16:19
 • B30-P1-MỞ RỘNG VỀ TẤN SỐ RUNG ĐỘNG NĂNG LƯỢNG 35:31
 • B30-P2-ĐI SÂU VÀO NỘI TÂM CON NGƯỜI 27:49
 • B30-P3-TÌM HIỂU SÂU VỀ 16 TÁNH NGƯỜI 35:32
 • B30-P4-CÁC KHỐI ĐIỆN TỪ NỘI TÂM 29:22
 • B30-P5-LÀM SAO ĐỂ THAY ĐỔI KẾT QUẢ CUỘC SỐNG 41:46
 • B30-P6-CHIA SẺ-THẢO LUẬN 32:35
 • B31-P1-BÀI TẬP THẢO LUẬN 20:11
 • B31-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC SỬ DỤNG Ổ BI-LẨU BĂNG CHUYỀN TRONG ÔN THI HIỆU QUẢ 21:15
 • B31-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC SỬ DỤNG Ổ BI-LẨU BĂNG CHUYỀN-P1 23:03
 • B31-P4-CHIA SẺ HIỆN THỰC SỬ DỤNG Ổ BI-LẨU BĂNG CHUYỀN-P2 19:00
 • B32-P1-KHỞI ĐỘNG MẢNH GHÉP 22:03
 • B32-P2-CÁCH THỰC HIỆN KĨ THUẬT MẢNH GHÉP 27:43
 • B32-P3- VÍ DỤ SỬ DỤNG KĨ THUẬT MẢNH GHÉP TRONG DẠY HỌC 34:28
 • B32-P4- TỔNG KẾT VỀ KĨ THUẬT MẢNH GHÉP-MỨC CƠ BẢN 31:12
 • B32-P5-GIẢI ĐÁP THÊM VỀ KĨ THUẬT MẢNH GHÉP-MỨC CƠ BẢN 32:15
 • B33-P1-HIỆN THỰC MẢNH GHÉP MÔN KHTN 31:35
 • B33-P2-HIỆN THỰC MẢNH GHÉP MÔN TOÁN 44:29
 • B33-P3-TỔNG KẾT VỀ MẢNH GHÉP 40:15
 • B33-P4-TRAO ĐỔI-THẢO LUẬN SAU BUỔI HỌC 22:12
 • B34-P1-ÔN TẬP CHUYÊN SÂU VỀ CÁC KHỐI ĐIỆN TỪ NỘI TÂM 46:00
 • B34-P2-HIỂU SÂU VỀ TÍNH KHÔNG CỦA VẠN VẬT 27:44
 • B34-P3-TÁNH KHÔNG CỦA NỘI TÂM 27:59
 • B34-P4-SỬ DỤNG TÁNH KHÔNG - VƯỢT QUA VẤN NẠN 44:04
 • B34-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA 34:10
 • B35-P1-CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KĨ THUẬT PHÒNG TRANH 47:48
 • B35-P2-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KĨ THUẬT PHÒNG TRANH - NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG 35:26
 • B35-P3-DỰ ÁN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ CHO HS 41:31
 • B35-P4-DỰ ÁN HƯỚNG NGHIỆP CHO HS 32:05
 • B36-P1-CÁCH THỰC HIỆN KĨ THUẬT BỂ CÁ 34:11
 • B36-P2-HIỆN THỰC SỬ DỤNG KĨ THUẬT BỂ CÁ TRONG DẠY HỌC 29:02
 • B36-P3-TỔNG KẾT VÀ MỞ RỘNG VỀ KĨ THUẬT BỂ CÁ 33:34
 • B36-P4-CHIA SẺ VÀ THẢO LUẬN SAU BUỔI HỌC 21:58
 • B37-P1-MỞ RỘNG THÊM VỀ BỂ CÁ-PHÒNG TRANH-MẢNH GHÉP 43:55
 • B37-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC BỂ CÁ-PHÒNG TRANH-MẢNH GHÉP 23:45
 • B37-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC BỂ CÁ-PHÒNG TRANH-MẢNH GHÉP-P2 35:40
 • B38-P1-ÔN TẬP VỀ TÁNH KHÔNG CỦA NỘI TÂM 28:10
 • B38-P2-SỬ DỤNG TÁNH KHÔNG VỚI VIỆC CON DÙNG ĐIỆN THOẠI 15:39
 • B38-P3-CÁC TẦNG BẬC NHẬN THỨC NỘI TÂM 42:58
 • B38-P4-SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC TẦNG BẬC NHẬN THỨC NỘI TÂM 48:11
 • B38-P5-CHIA SẺ 53:19
 • B39-P1-KHỞI ĐỘNG TRẠM-GÓC 16:40
 • B39-P2-CÁCH THỰC HIỆN TRẠM-GÓC 30:35
 • B39-P3-CÁCH THỰC HIỆN TRẠM-GÓC-P2 32:20
 • B39-P4-TỔNG KẾT TRẠM-GÓC 27:09
 • B40-P1-CHIA SẺ ĐẦU BUỔI HỌC 25:46
 • B40-P2-DẠY HỌC THEO GÓC- TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN 46:50
 • B40-P3-DẠY HỌC THEO TRẠM-MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 36:09
 • B40-P4-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC-P1 29:50
 • B40-P5-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC-P2 26:11
 • B41-P1-GIỚI THIỆU TEAM DẠY HỌC DỰ ÁN 21:53
 • B41-P2-KHỞI ĐỘNG - DỰ ÁN Ở TIỂU HỌC 23:12
 • B41-P3- DỰ ÁN CẤP THPT 26:15
 • B41-P4-CÁCH THỰC HIỆN DẠY HỌC DỰ ÁN 41:01
 • B42-P1-02 NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TRONG CUỘC SỐNG 39:39
 • B42-P2-MỞ RỘNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC TẦNG BẬC TRÍ TUỆ 44:23
 • B42-P3-AN VUI - LÀM SAO ĐỂ AN VUI 26:25
 • B42-P4-BAO DUNG-LÀM SAO ĐỂ BAO DUNG ĐƯỢC VỚI NGƯỜI KHÁC 34:53
 • B42-P5-PHÂN BIỆT BAO DUNG VÀ DUNG TÚNG 32:35
 • B43-P1-DỰ ÁN BÀI HỌC 5P 42:33
 • B43-P2-DỰ ÁN VĂN HÓA ĐỌC - CUỐN SÁCH EM YÊU 34:48
 • B43-P3-DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG 39:46
 • B43-P4-DỰ ÁN ĐÀO TẠO GV HƯỚNG NGHIỆP 49:33
 • K3-B44-DỰ ÁN HƯỚNG NGHIỆP DÀNH CHO NTL 157:11
 • B45-P1-CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI DẠY HỌC DỰ ÁN 29:17
 • B45-P2-CÁC MỨC ĐỘ CỦA HS TRONG DẠY HỌC DỰ ÁN 35:13
 • B45-P3-SỰ PHỐI HỢP CÁC PP-KTDH TRONG DẠY HỌC DỰ ÁN 37:00
 • B45-P4-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 33:30
 • B46-P1-CÁC GIAI ĐOẠN CỦA MỐI QUAN HỆ THÂN THIẾT 50:41
 • B46-P2-ÔN TẬP VỀ BAO DUNG TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY 45:31
 • B46-P3-TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN 26:12
 • B46-P4-LÀM SAO ĐỂ GIỮ ĐƯỢC TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN VỚI NGƯỜI KHÁC 33:11
 • B46-P5-SỨC MẠNH CỦA TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN 24:55
 • B46-P6-TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN NGƯỜI MÌNH GIÚP ĐỠ 23:21
 • B47-P1-LƯU Ý VỀ DẠY HỌC DỰ ÁN 48:09
 • B47-P2-DỰ ÁN QUẢN LÝ THỜI GIAN TRONG MÔN TOÁN 31:09
 • B47-P3-DỰ ÁN TÂY NGUYÊN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 31:28
 • B47-P4-DỰ ÁN TRAO SUẤT ĂN Ở BỆNH VIỆN 28:07
 • B48-P1-TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN 35:46
 • B48-P2-DỰ ÁN HƯỚNG NGHIỆP VÀ HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH 33:56
 • B48-P2-THAY ĐỔI QUAN NIỆM LÀ QUAN TRỌNG NHẤT 29:16
 • B48-P3-SỬ DỤNG TRÒ CHƠI - BIẾN TẤU NHIỀU TRÒ CHƠI 25:01
 • B48-P4-SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG ÔN THI HSG 30:51
 • B48-P5-DỰ ÁN HƯỚNG NGHIỆP VÀ HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH-THÁO GỠ KHÓ KHĂN 22:42
 • B49-P1-CÔNG THỨC THÀNH CÔNG - HÃY SỐNG NHƯ NHỮNG ĐÓA HOA 59:41
 • B49-P2-HIỆN THỰC THÀNH CÔNG KHI SỐNG NHƯ NHỮNG ĐÓA HOA 25:44
 • B49-P3-DỰ ÁN HƯỚNG NGHIỆP-DỰ ÁN BỒI DƯỠNG HSG 46:47
 • B50-P1-CHIA SẺ HIỆN THỰC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM-HƯỚNG NGHIỆP 33:01
 • B50-P2-ĐÀO SÂU VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM-HƯỚNG NGHIỆP 54:39
 • B50-P3-THẢO LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM-HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 29:59
 • B50-P4-ÔN TẬP VỀ TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN 36:12
 • B50-P5-TỔNG KẾT LỘ TRÌNH NÂNG TẦM NHẬN THỨC-PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 34:57
 • B50-P6-CHIA SẺ CUỐI BUỔI HỌC 44:05

Thông tin giảng viên

TS. Trần Khánh Ngọc
35567 Học viên 27 Khóa học

- Nguyên giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học Sinh học –Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2003 – 2017);

- Nguyên Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển nghiệp vụ sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Nguyên Phó Giám đốc giáo dục – cố vấn chuyên môn trường phổ thông liên cấp Alfred Nobel;

- Giám đốc Giáo dục của Hệ thống giáo dục Alpha, kiêm Hiệu trưởng trường THCS Alpha.

- Đã có 04 đề tài nghiên cứu, 9 công trình khoa học đã xuất bản và 17 bài viết khoa học đã công bố về lĩnh vực Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động và khơi nguồn cảm hứng học tập cho học sinh.

- Là người Sáng lập và truyền lửa của CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TÍCH CỰC – Vì một triệu người thầy truyền cảm hứng.

        

Học viên đánh giá

5
2 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Vũ Văn Hoàn-NTL3

Khóa học quá tuyệt vời!

ĐẶNG THỊ HÒA-NTL3

THẬT TUYỆT VỜI KHI EM ĐƯỢC THAM GIA KHÓA HỌC CỦA CÔ TRẦN KHÁNH NGỌC. EM ĐÃ CHUYỂN HÓA MÌNH ĐỂ MÌNH HẠNH PHÚC NHIỀU HƠN, NGHI VẤN TÍCH CỰC NHIỀU HƠN. VÀ EM SẼ VÀO HỌC THÊM KHÓA K04 ĐỂ EM CÓ NHIỀU HIỆN THỰC HƠN. EM BIẾT ƠN CÔ VÀ BTC Ạ!

Khóa học liên quan

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K08
TS. Trần Khánh Ngọc
(0) 0 Học viên
30.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K07
TS. Trần Khánh Ngọc
(2) 877 Học viên
30.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K06
TS. Trần Khánh Ngọc
(1) 802 Học viên
30.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K05
TS. Trần Khánh Ngọc
(4) 791 Học viên
30.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K04
TS. Trần Khánh Ngọc
(3) 854 Học viên
30.000.000đ
30.000.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 127 giờ 45 phút
Giáo trình: 265 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC