CHUYÊN ĐỀ 1 DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ K1

CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÁC TRƯỜNG, TRUNG TÂM GDTX, CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN TOÀN QUỐC - DO CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TÍCH CỰC TỔ CHỨC (K1)

Dạy học tích cực
0 đánh giá 0 học viên

Bạn sẽ học được gì

- Làm sao để lãnh đạo tập thể, xây dựng được đội ngũ nhân sự chung sức, chung lòng?

- Làm sao để phát triển kĩ năng lãnh đạo và quản lý một cách hiệu quả?

- Làm sao để Quản lý tài chính, tài sản công; mua sắm trong nhà trường một cách hiệu quả và đúng với các quy định về tài chính của Nhà nước? (Đây là câu hỏi được rất nhiều các thầy, cô CBQL đề xuất được trợ giúp)...

- Giải đáp các câu hỏi, thắc mắc thực tế trong việc Quản lý tài chính, tài sản công, mua sắm, tính tiền thừa giờ...

Giới thiệu khóa học

CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÁC TRƯỜNG, TRUNG TÂM GDTX, CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN TOÀN QUỐC - DO CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TÍCH CỰC TỔ CHỨC (K1)

Nội dung khóa học

  • PHẦN 1: CHUYÊN ĐỀ 1 DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ K1 31:16
  • PHẦN 2: CHUYÊN ĐỀ 1 DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ K1 36:42
  • PHẦN 3: CHUYÊN ĐỀ 1 DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ K1 26:04
  • PHẦN 4: CHUYÊN ĐỀ 1 DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ K1 49:21
  • PHẦN 5: CHUYÊN ĐỀ 1 DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ K1 44:09
  • PHẦN 6: CHUYÊN ĐỀ 1 DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ K1 38:02

Thông tin giảng viên

Dạy học tích cực
4 học viên 0 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

CĐ6 - Thấu hiểu để Yêu thương!
TS. Trần Khánh Ngọc
(0) 5 học viên
300.000đ
CĐ4: Sử dụng hiệu quả các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực
TS. Trần Khánh Ngọc
(2) 9 học viên
300.000đ
CĐ3: Dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
TS. Trần Khánh Ngọc
(5) 9 học viên
300.000đ
CĐ2: Sứ mệnh người thầy - Giáo dục bằng tình yêu thương
TS. Trần Khánh Ngọc
(2) 13 học viên
300.000đ
CĐ1: Vai trò và giá trị của nghề giáo trong thời đại 4.0
TS. Trần Khánh Ngọc
(13) 12 học viên
300.000đ
99.999.999đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 3 giờ 45 phút
Giáo trình: 6 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC