CĐ5: Phát triển năng lực cảm xúc – xã hội (trí tuệ cảm xúc – EQ) cho học sinh

Dạy học tích cực
0 đánh giá 773 học viên

Bạn sẽ học được gì

Giải thích được TẦM QUAN TRỌNG CỦA NĂNG LỰC CẢM XÚC – XÃ HỘI đối với việc học tập và phát triển của HS.

- Mô tả được các NĂNG LỰC CẢM XÚC – XÃ HỘI CỐT LÕI của HS: Nhận thức về cảm xúc và hành vi của bản thân; Tự quản lý, điều chỉnh cảm xúc và hành vi; Thấu cảm, quan tâm giúp đỡ người khác; Xây dựng mối quan hệ tích cực với bạn bè và người lớn; Suy nghĩ trước khi hành động, tự bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.

- Liên hệ với kinh nghiệm bản thân để thấy được VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN và người lớn nói chung trong việc hỗ trợ HS phát triển các năng lực cảm xúc – xã hội.

- Trải nghiệm một số hoạt động sáng tạo có tích hợp kỹ năng cảm xúc – xã hội

- Lựa chọn từ ngân hàng ý tưởng của chương trình để TÍCH HỢP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CẢM XÚC – XÃ HỘI VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG HIỆN CÓ trong chương trình học của trường mình, hoặc xây dựng các tiết sinh hoạt lớp hướng tới giáo dục trí tuệ cảm xúc và phát triển năng lực cảm xúc – xã hội cho HS.

 

Giới thiệu khóa học

Phát triển năng lực cảm xúc – xã hội (trí tuệ cảm xúc – EQ) cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Nội dung khóa học

  • Phần 1: Phát triển năng lực cảm xúc – xã hội (trí tuệ cảm xúc – EQ) cho học sinh 22:06
  • Phần 2: Phát triển năng lực cảm xúc – xã hội (trí tuệ cảm xúc – EQ) cho học sinh 22:38
  • Phần 3: Phát triển năng lực cảm xúc – xã hội (trí tuệ cảm xúc – EQ) cho học sinh 26:39
  • Phần 4: Phát triển năng lực cảm xúc – xã hội (trí tuệ cảm xúc – EQ) cho học sinh 32:37
  • Phần 5: Phát triển năng lực cảm xúc – xã hội (trí tuệ cảm xúc – EQ) cho học sinh 34:38
  • Phần 6: Phát triển năng lực cảm xúc – xã hội (trí tuệ cảm xúc – EQ) cho học sinh 32:23

Thông tin giảng viên

Dạy học tích cực
805 học viên 5 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

THẤU HIỂU BẢN THÂN-BỘI TĂNG HIỆU QUẢ
TS. Trần Khánh Ngọc
(0) 15 học viên
300.000đ
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỌC VÀ TỔNG HỢP BÀI TEST DISC
TS. Trần Khánh Ngọc
(0) 1 học viên
1.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K04
TS. Trần Khánh Ngọc
(0) 245 học viên
6.000.000đ
20.000.000đ
(-70%)
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K03
TS. Trần Khánh Ngọc
(2) 456 học viên
6.000.000đ
20.000.000đ
(-70%)
NÂNG TẦM NHẬN THỨC-PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
TS. Trần Khánh Ngọc
(2) 823 học viên
1.000.000đ
3.000.000đ
(-67%)
300.000đ 500.000đ -40%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 51 phút
Giáo trình: 6 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC