NÂNG TẦM NHẬN THỨC (PHIÊN BẢN CHUYÊN SÂU)

NÂNG TẦM NHẬN THỨC - PHÁT TRIỂN BẢN THÂN (PHIÊN BẢN CHUYÊN SÂU)
TS. Trần Khánh Ngọc
0 Đánh giá 373 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • NÂNG TẦM NHẬN THỨC - PHÁT TRIỂN BẢN THÂN (PHIÊN BẢN CHUYÊN SÂU)

Giới thiệu khóa học

NÂNG TẦM NHẬN THỨC - PHÁT TRIỂN BẢN THÂN (PHIÊN BẢN CHUYÊN SÂU)

Nội dung khóa học

 • P1-BÀI TẬP THẢO LUẬN 33:19
 • P2-ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA MỖI CHÚNG MÌNH 38:24
 • P3-CÁCH XÓA BỎ CÁC RÀO CẢN 35:28
 • P4-LỘ TRÌNH NÂNG TẦM NHẬN THỨC BẢN THÂN 37:46
 • TÀI LIỆU BÀI 1
 • P1-CHIA SẺ HIỆN THỰC VƯỢT QUA 6 RÀO CẢN 29:52
 • P2-NGUYÊN LÝ ÁNH SÁNG 31:39
 • P3-NGHI VẤN TÍCH CỰC 31:46
 • P4-LÀM SAO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MONG MUỐN 43:55
 • P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC-MỤC TIÊU RÕ RÀNG-THÀNH CÔNG VƯỢT TRỘI 36:05
 • P6-LÀM SAO ĐỂ LINH HOẠT GIỮA YÊU THƯƠNG VÀ KỈ LUẬT 32:33
 • P7-CHIA SẺ HIỆN THỰC THÀNH CÔNG VỚI NGUYÊN LÝ ÁNH SÁNG 33:45
 • TÀI LIỆU BÀI 2
 • P1-02 VÙNG BIẾT-BIẾT VÀ BIẾT-KHÔNG BIẾT 38:17
 • P2- VÙNG KHÔNG BIẾT-BIẾT 34:42
 • P3 - VÙNG KHÔNG BIẾT-KHÔNG BIẾT 40:44
 • P4 -TỔNG KẾT VỀ VÒNG TRÒN TRI THỨC VÀ BẢN CHẤT CỦA GIÁO DỤC 30:03
 • P5 -CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ VÒNG TRÒN TRI THỨC 21:25
 • P6-CON THỰC SỰ CẦN ĐIỀU GÌ Ở BỐ ME 43:50
 • TÀI LIỆU BÀI 3
 • P1-CHIA SẺ VỀ NHỮNG CHUYỂN HÓA KHI HỌC TẬP 35:58
 • P2-BÀI HỌC TỪ KIM CƯƠNG 33:01
 • P3-CHIA SẺ BÀI HỌC CHUYỂN HÓA TỪ KIM CƯƠNG 24:13
 • P4-TÍNH KHÔNG CỦA VẠN VẬT 41:32
 • P5-TỔNG KẾT VỀ TÍNH KHÔNG-TÍNH HỮU DỤNG CỦA VẠN VẬT 38:12
 • P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA SAU BUỔI HỌC 38:32
 • TÀI LIỆU BÀI 4
 • P1-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ TÍNH KHÔNG CỦA VẠN VẬT 25:26
 • P2-CÔNG THỨC CTFAR 25:42
 • P3-SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN 26:20
 • P4-CAMERA NỘI TÂM 25:36
 • P5-NHÀ ĐẠO DIỄN TÀI BA 28:13
 • P6-YÊU CHÍNH BẢN THÂN MÌNH 30:07
 • P7-HỖ TRỢ HS HÀN GẮN MỐI QUAN HỆ VỚI CHA MẸ 30:42
 • B20-P8-CÙNG HS GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 19:09
 • TÀI LIỆU BÀI 5
 • P1-CAMERA CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO 30:40
 • P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ MỞ RỘNG GÓC NHÌN 19:47
 • P3-VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 30:40
 • P4-TẦN SỐ RUNG ĐỘNG NĂNG LƯỢNG 27:02
 • P5-ĐIỀU GÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẦN SỐ RUNG ĐỘNG NĂNG LƯỢNG 40:30
 • TÀI LIỆU BÀI 6
 • P1-MỞ RỘNG VỀ TẤN SỐ RUNG ĐỘNG NĂNG LƯỢNG 35:31
 • P2-ĐI SÂU VÀO NỘI TÂM CON NGƯỜI 27:49
 • P3-TÌM HIỂU SÂU VỀ 16 TÁNH NGƯỜI 35:32
 • P4-CÁC KHỐI ĐIỆN TỪ NỘI TÂM 29:22
 • P5-LÀM SAO ĐỂ THAY ĐỔI KẾT QUẢ CUỘC SỐNG 41:46
 • P6-CHIA SẺ-THẢO LUẬN 32:35
 • TÀI LIỆU BÀI 7
 • P1-ÔN TẬP CHUYÊN SÂU VỀ CÁC KHỐI ĐIỆN TỪ NỘI TÂM 46:00
 • P2-HIỂU SÂU VỀ TÍNH KHÔNG CỦA VẠN VẬT 27:44
 • P3-TÁNH KHÔNG CỦA NỘI TÂM 27:59
 • P4-SỬ DỤNG TÁNH KHÔNG - VƯỢT QUA VẤN NẠN 44:04
 • P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC CHUYỂN HÓA 34:10
 • TÀI LIỆU BÀI 8
 • P1-ÔN TẬP VỀ TÁNH KHÔNG CỦA NỘI TÂM 28:10
 • P2-SỬ DỤNG TÁNH KHÔNG VỚI VIỆC CON DÙNG ĐIỆN THOẠI 15:39
 • P3-CÁC TẦNG BẬC NHẬN THỨC NỘI TÂM 42:58
 • P4-SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC TẦNG BẬC NHẬN THỨC NỘI TÂM 48:11
 • P5-CHIA SẺ BÀI HỌC 53:19
 • TÀI LIỆU BÀI 9
 • P1-02 NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TRONG CUỘC SỐNG 39:39
 • P2-MỞ RỘNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC TẦNG BẬC TRÍ TUỆ 44:23
 • P3-AN VUI - LÀM SAO ĐỂ AN VUI 26:25
 • P4-BAO DUNG-LÀM SAO ĐỂ BAO DUNG ĐƯỢC VỚI NGƯỜI KHÁC 34:53
 • P5-PHÂN BIỆT BAO DUNG VÀ DUNG TÚNG 32:35
 • TÀI LIỆU BÀI 10
 • P1-CÁC GIAI ĐOẠN CỦA MỐI QUAN HỆ THÂN THIẾT 50:41
 • P2-ÔN TẬP VỀ BAO DUNG TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY 45:31
 • P3-TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN 26:12
 • P4-LÀM SAO ĐỂ GIỮ ĐƯỢC TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN VỚI NGƯỜI KHÁC 33:11
 • P5-SỨC MẠNH CỦA TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN 24:55
 • P6-TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN NGƯỜI MÌNH GIÚP ĐỠ 23:21
 • TÀI LIỆU BÀI 11
 • P1-ÔN TẬP VỀ TRÂN TRỌNG-BIẾT ƠN 36:12
 • P2-TỔNG KẾT LỘ TRÌNH NÂNG TẦM NHẬN THỨC-PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 34:57
 • P3-CHIA SẺ CUỐI BUỔI HỌC 44:05
 • TÀI LIỆU BÀI 12

Thông tin giảng viên

TS. Trần Khánh Ngọc
35567 Học viên 27 Khóa học

- Nguyên giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học Sinh học –Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2003 – 2017);

- Nguyên Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển nghiệp vụ sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Nguyên Phó Giám đốc giáo dục – cố vấn chuyên môn trường phổ thông liên cấp Alfred Nobel;

- Giám đốc Giáo dục của Hệ thống giáo dục Alpha, kiêm Hiệu trưởng trường THCS Alpha.

- Đã có 04 đề tài nghiên cứu, 9 công trình khoa học đã xuất bản và 17 bài viết khoa học đã công bố về lĩnh vực Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động và khơi nguồn cảm hứng học tập cho học sinh.

- Là người Sáng lập và truyền lửa của CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TÍCH CỰC – Vì một triệu người thầy truyền cảm hứng.

        

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

2.000.000 5.000.000 -60%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 37 giờ 12 phút
Giáo trình: 78 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC