KHỞI NGHIỆP - FRANCHISE & QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI

KHỞI NGHIỆP - FRANCHISE & QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI
TS. Trần Khánh Ngọc
0 Đánh giá 213 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • KHỞI NGHIỆP - FRANCHISE & QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI

Giới thiệu khóa học

KHỞI NGHIỆP - FRANCHISE & QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI

Nội dung khóa học

 • KN-B1-P1-NỘI QUY-CÁCH VẬN HÀNH LỚP HỌC 27:21
 • KN-B1-P2-CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA MỘT TỔ CHỨC 43:17
 • KN-B1-P3-NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA CỦA TỔ CHỨC 39:40
 • KN-B1-P4-HỎI ĐÁP CHUYÊN SÂU 51:35
 • B2-P1-ĐÀO SÂU VỀ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA 36:56
 • B2-P2-TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH 46:29
 • B2-P3-TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA DHTC 43:02
 • B3-P1-CHỮA BÀI TẬP VỀ TẦM NHÌN-SỨ MỆNH-P1 47:08
 • B3-P2-CHỮA BÀI TẬP VỀ TẦM NHÌN-SỨ MỆNH-P2 49:41
 • B3-P3-CHIA SẺ HIỆN THỰC-GIỚI THIỆU COACH ĐỒNG HÀNH 23:21
 • B4-P1-TƯ DUY ĐÚNG ĐỂ THÀNH CÔNG 50:03
 • B4-P2-CÁC ĐÒN BẨY TRONG KINH DOANH 40:29
 • B4-P3-HỎI ĐÁP CHUYÊN SÂU 69:14
 • B5-P1-CHỮA BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC 5 WAYS 52:20
 • B5-P2-HỎI ĐÁP CHUYÊN SÂU 49:30
 • B6-P1-THÁI ĐỘ LÀ ĐIỀU ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG TẠO NÊN THÀNH CÔNG 56:53
 • B6-P2-CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC 55:42
 • B7-ĐỊNH HƯỚNG TRUNG TÂM DHTC-KHỞI NGHIỆP 35:55
 • B8-P1-KĨ NĂNG MARKETING 75:56
 • B8-P2-DỰ ÁN HƯỚNG NGHIỆP-QUỸ BE FLOWER 72:23
 • B9-P1-CHIA SẺ HIỆN THỰC 67:34
 • B9-P2-KĨ NĂNG VIẾT BÀI MARKETING 66:06
 • B10-P1-U.S.P CỦA BẠN VÀ DOANH NGHIỆP 53:23
 • B10-P2-7 NẤC THANG KHÁCH HÀNG 50:06
 • B11-LÝ DO KHÁCH HÀNG RỜI BỎ DOANH NGHIỆP 63:15
 • B11-ỨNG TUYỂN TRAINER ĐÀO TẠO 61:18
 • B12-P1-TƯ DUY CÙNG THẮNG 37:31
 • B12-P2-TÔN TRỌNG BẢN THÂN VÀ TƯ DUY CÙNG THẮNG 39:37
 • B12-P3-BẠN CHỌN ĐỐI MẶT HAY CHẠY TRỐN 22:20
 • B13-P1-CÔNG THỨC ĐỂ THAY ĐỔI 46:59
 • B13-P2-NGUYÊN LÝ TẢNG BĂNG 59:51
 • B14-P1-KĨ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 60:36
 • B14-P2-BÍ QUYẾT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO GIỎI 55:56
 • QTCĐ-B1-P1-MY BUCKET LIST-P1 50:06
 • QTCĐ-B1-P2-MY BUCKET LIST-P2 45:56
 • QTCĐ-B2-P1-8 BÁNH XE CUỘC ĐỜI 67:23
 • QTCĐ-B2-P2-QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 79:13
 • QTCĐ-B3-P1-CHỮA BÀI TẬP 8 BÁNH XE CUỘC ĐỜI 39:17
 • QTCĐ-B3-P2-BỘ CÂU HỎI KHAI THÁC BÁNH XE CUỘC ĐỜI 41:36
 • QTCĐ-B3-P3-CÁCH PHÂN BỔ THỜI GIAN CHO 8 BÁNH XE CUỘC ĐỜI 35:21
 • QTCĐ-B4-P1-CHỮA BÀI TẬP VỀ QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI 44:52
 • QTCĐ-B4-P2-CHỮA BÀI TẬP VỀ BẢN DỰ TOÁN KINH DOANH 35:24
 • QTCĐ-B4-P3-CHỮA BÀI TẬP VỀ BẢN DỰ TOÁN KINH DOANH-P2 28:40
 • B5-QTCĐ-P1-CHỮA BÀI TẬP VỀ QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI 44:08
 • B5-QTCĐ-P2-GIỚI THIỆU FRANCHISE A-ASK 41:38
 • B5-QTCĐ-P3-TRẢ LỜI VỀ MÔ HÌNH FRANCHISE 57:58
 • B7-P1-CHỮA BÀI TẬP QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI-THÀY TỚI 40:47
 • B7-P2-CHỮA BÀI TẬP QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI-CÔ HIỀN 32:26
 • B7-P3-CHỮA BÀI TẬP QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI-CÔ HIỀN-2 33:56
 • QTCĐ-B9-P1-COACHING XÂY DỰNG GIẤC MƠ-CÂU HỎI 1-2 33:11
 • QTCĐ-B9-P2-COACHING XÂY DỰNG GIẤC MƠ-CÂU HỎI 3-9 33:10
 • QTCĐ-B9-P3-COACHING XÂY DỰNG GIẤC MƠ-CÂU HỎI 10-12 32:30
 • B10-P1-ƯU THẾ DẪN ĐẦU 42:05
 • B10-P2-CÂU HỎI COACH PHẦN 8 BÁNH XE CUỘC ĐỜI-CÂU 1-2 38:42
 • B10-P3-CÂU HỎI COACH PHẦN 8 BÁNH XE CUỘC ĐỜI-CÂU 3-HẾT 36:30
 • B11-P1-HỎI ĐÁP VỀ MODULE QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI 37:34
 • B11-P2-BẠN MUỐN THỂ HIỆN MÌNH NHƯ THẾ NÀO 26:20
 • B11-P3-GIÁ TRỊ CỦA TIỀN 37:02
 • B12-Ý NGHĨA CỦA COACHING FAMILY 45:58
 • B12-P2-03 KIỂU NGƯỜI 36:15
 • B12-P3-TỰ TIN ĐỂ HÀNH ĐỘNG 43:40

Thông tin giảng viên

TS. Trần Khánh Ngọc
27045 Học viên 28 Khóa học

- Nguyên giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học Sinh học –Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2003 – 2017);

- Nguyên Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển nghiệp vụ sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Nguyên Phó Giám đốc giáo dục – cố vấn chuyên môn trường phổ thông liên cấp Alfred Nobel;

- Giám đốc Giáo dục của Hệ thống giáo dục Alpha, kiêm Hiệu trưởng trường THCS Alpha.

- Đã có 04 đề tài nghiên cứu, 9 công trình khoa học đã xuất bản và 17 bài viết khoa học đã công bố về lĩnh vực Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động và khơi nguồn cảm hứng học tập cho học sinh.

- Là người Sáng lập và truyền lửa của CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TÍCH CỰC – Vì một triệu người thầy truyền cảm hứng.

        

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

NGƯỜI TRUYỀN LỬA K06
TS. Trần Khánh Ngọc
(0) 187 Học viên
6.000.000đ
30.000.000đ
(-80%)
HN03-THẤU HIỂU BẢN THÂN-NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP
Dạy học tích cực
(0) 0 Học viên
500.000đ
2.000.000đ
(-75%)
ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM
Dạy học tích cực
(1) 203 Học viên
25.000.000đ
GIÁO VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP-K02
Dạy học tích cực
(1) 203 Học viên
25.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K05
TS. Trần Khánh Ngọc
(4) 789 Học viên
6.000.000đ
30.000.000đ
(-80%)
30.000.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 46 giờ 53 phút
Giáo trình: 61 Bài học
Giới hạn thời gian học: 12 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC