ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM

ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM K01
Dạy học tích cực
1 Đánh giá 369 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM K01

Giới thiệu khóa học

ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM K01

Nội dung khóa học

 • KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH-BUỔI 1-P1-GIỚI THIỆU 30:03
 • KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH-B1-P2-ĐIỂM NĂNG LƯỢNG 24:53
 • KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH-B1-P3-NGUYÊN TẮC HỌC TẬP NHƯ 1 LY NƯỚC RỖNG 23:07
 • KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH-B1-P4-TƯ DUY CHO CẦN CÂU THAY VÌ CHO CON CÁ 26:57
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B2-P1-ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 8 BÁNH XE CUỘC ĐỜI 29:28
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B2-P2-5 THỪA SỐ TẠO THÀNH CÔNG VƯỢT TRỘI 33:17
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B2-P3-04 BƯỚC ĐỂ BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH SỰ THẬT 22:07
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B2-P4-HỎI-GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ NỘI DUNG BUỔI HỌC 22:28
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B3-P1-XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU SMART 27:46
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B3-P2-XÁC ĐỊNH CÁC THÁCH THỨC - NHỮNG HÀNH ĐỘNG ĐẦU TIÊN 33:07
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B3-P3-XÁC ĐỊNH CÁC NỖI SỢ KHIẾN TA KHÔNG HÀNH ĐỘNG 31:18
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B3-P4-MONG MUỐN KẾT HỢP HÀNH ĐỘNG ĐỂ CÓ ĐƯỢC KẾT QUẢ 29:44
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B4-P1-CHẤT LƯỢNG CỦA NGƯỜI THẦY 37:12
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B4-P2-10 KĨ NĂNG ĐƯỢC CHUYỂN GIAO 27:51
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B4-P3-TẦM QUAN TRỌNG CỦA TỪNG THỪA SỐ THÀNH CÔNG 22:17
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B4-P4-HIỂU SÂU VỀ CÁC THỪA SỐ THÀNH CÔNG 33:39
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B5-P1-ÔN TẬP CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH 20:13
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B5-P2-5 BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ 34:15
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B5-P3-THỪA SỐ THỨ 5 - ACTION - HÀNH ĐỘNG 29:53
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B5-P4-CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU TƯƠNG ỨNG CỦA MỖI PHẦN TRONG BÁNH XE CUỘC ĐỜI 43:03
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B6-P1-3 YÊU TỐ QUAN TRỌNG ĐỂ QUẢN LÝ THỜI GIAN 31:43
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B6-P2-TỰ CHỦ THỜI GIAN - SELF MASTERY 33:21
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B6-P3-MA TRẬN QUẢN LÝ THỜI GIAN 27:59
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B6-P4-QUẢN LÝ THỜI GIAN VỚI 8 PHẦN CỦA BÁNH XE CUỘC ĐỜI 35:29
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B7-P1-THỰC HÀNH LẬP THỜI GIAN BIỂU CHO KẾ HOẠCH 36:52
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B7-P2-CHIA SẺ THỜI GIAN BIỂU CỦA CÁ NHÂN-1 29:20
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B7-P3-CHIA SẺ THỜI GIAN BIỂU CỦA CÁ NHÂN-2 30:59
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B8-P1-3 THÀNH TỐ ĐỂ LÀM CHỦ THỜI GIAN 26:02
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B8-P2-CHỦ ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH 32:29
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B8-P3-CHỦ ĐỘNG ỦY THÁC-LÀM CHỦ THỜI GIAN 21:46
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B8-P4-KỈ LUẬT TỰ THÂN - LÀM CHỦ THỜI GIAN 21:04
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B8-P5-TỔNG KẾT VỀ KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH-QUẢN LÝ THỜI GIAN 21:09
 • KNM-QLTC-B1-P1-GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 23:32
 • KNM-QLTC-B1-P2-BẮT ĐẦU BẰNG VIỆC ĐO LƯỜNG 19:48
 • KNM-QLTC-B1-P3-ĐO LƯỜNG CÁC BÀI HỌC VỀ TƯ DUY 28:37
 • KNM-QLTC-B1-P4-TƯ DUY 5 KHỐI TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 15:58
 • KNM-QLTC-B1-P5-TỔNG KẾT BUỔI 1 - CÁC CHỈ SỐ CẦN ĐO LƯỜNG VÀ BTVN 19:24
 • KNM-QLTC-B2-P1-LÀM CHỦ VỀ TIỀN 35:18
 • KNM-QLTC-B2-P2-LÀM CHỦ VỀ VỐN VÀ TÀI SẢN 26:44
 • KNM-QLTC-B2-P3-BIẾN TÀI SẢN VÔ HÌNH THÀNH TÀI SẢN HỮU HÌNH 28:10
 • KNM-QLTC-B2-P4-TỔNG KẾT BUỔI HỌC 17:18
 • KNM-QLTC-B3-P1-CHI PHÍ CỐ ĐỊNH 16:57
 • KNM-QLTC-B3-P1-CHI PHÍ BIẾN ĐỔI 21:59
 • KNM-QLTC-B3-P3-6 CHIẾC LỌ TÀI CHÍNH 26:13
 • KNM-QLTC-B3-P4-CÁC CON SỐ TÀI CHÍNH 27:15
 • KNM-QLTC-B3-P5-GIẢI THÍCH KĨ VỀ CÁC LỌ TÀI CHÍNH 19:38
 • KNM-QLTC-B3-P6-THỐNG KÊ CÁC KHOẢN THU-CHI 17:12
 • KNM-QLTC-B4-P1-TỔNG QUAN VỀ THU-CHI CÁ NHÂN 27:15
 • KNM-QLTC-B4-P2-QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN 32:04
 • KNM-QLTC-B4-P3-HIỆN THỰC QUẢN LÝ 6 LỌ TÀI CHÍNH 30:42
 • KNM-QLTC-B4-P4-CÁC DÒNG CHUYỂN HÓA TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 34:00
 • KNM-COACHING-B1-P1-ÔN TẬP CÁC KĨ NĂNG ĐÃ HỌC 19:51
 • KNM-COACHING-B1-P2-TỔNG QUAN VỀ COACHING VÀ CÁC MÔ HÌNH COACHING 19:18
 • KNM-COACHING-B1-P3-06 NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH COACHING 25:30
 • KNM-COACHING-B1-P4-06 NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH COACHING (tiếp) 15:08
 • KNM-COACHING-B1-P5-CHIA SẺ BÀI HỌC 18:00
 • KNM-COACHING-B2-P1-6 NỘI DUNG QUAN TRỌNG CỦA NHỮNG BUỔI COACH ĐẦU TIÊN 30:59
 • KNM-COACHING-B2-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ CÁC BƯỚC COACHING 22:24
 • KNM-COACHING-B2-P3-COACH LÀ NGƯỜI GIÚP KHÁCH HÀNG NHÌN RA NHIỀU LỰA CHỌN 16:22
 • KNM-COACHING-B2-P4-12 BƯỚC CỦA BUỔI HUẤN LUYỆN TIÊU CHUẨN 21:13
 • KNM-COACHING-B2-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC-HẠNH PHÚC CỦA 1 NGƯỜI COACH 5:04
 • KNM-COACHING-B2-P6-PHÂN TÍCH CHI TIẾT 12 BƯỚC TRONG QUY TRÌNH COACHING 19:06
 • KNM-COACHING-B3-P1-12 BƯỚC CỦA PHIÊN COACH TIÊU CHUẨN - P1 18:33
 • KNM-COACHING-B3-P2-12 BƯỚC CỦA PHIÊN COACH TIÊU CHUẨN - P2 29:05
 • KNM-COACHING-B3-P3-MÔ HÌNH COACHING GROW 18:58
 • KNM-COACHING-B3-P4-PHÂN TÍCH CA COACH THEO 12 BƯỚC - P1 22:17
 • KNM-COACHING-B3-P5-PHÂN TÍCH CA COACH THEO 12 BƯỚC - P2 17:29
 • KNM-COACHING-B3-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC SỨC MẠNH TIỀM THỨC 26:41
 • KNM-COACHING-B4-P1-ÔN TẬP 12 BƯỚC TRONG QUY COACHING 21:28
 • KNM-COACHING-B4-P2-PHỄU CÂU HỎI 19:49
 • KNM-COACHING-B4-P3-PHÂN TÍCH CA COACHING CỤ THỂ 24:06
 • KNM-COACHING-B4-P4-NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG VỚI NGƯỜI COACH 26:30
 • KNM-COACHING-B4-P5-HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU HỌC TẬP 19:41
 • KNM-COACHING-B5-P1-THỰC HÀNH PHIÊN COACH MẪU TRÊN LỚP-P1 24:45
 • KNM-COACHING-B5-P2-THỰC HÀNH PHIÊN COACH MẪU TRÊN LỚP-P2 23:14
 • KNM-COACHING-B5-P3-THỰC HÀNH PHIÊN COACH MẪU TRÊN LỚP-P3 23:14
 • KNM-COACHING-B5-P4-PHÂN TÍCH VÀ BÀI HỌC TỪ CA COACH MẪU-P1 24:23
 • KNM-COACHING-B5-P5-PHÂN TÍCH VÀ BÀI HỌC TỪ CA COACH MẪU-P2 26:19
 • KNM-COACHING-B6-P1-TÌM HIỂU VỀ KHAI VẤN 23:56
 • KNM-COACHING-B6-P2-CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ CỦA KHAI VẤN 25:12
 • KNM-COACHING-B6-P3-KEYWORDS CỦA 1 NGƯỜI COACH 30:10
 • KNM-COACHING-B6-P4-CHIA SẺ SAU BUỔI COACH 18:50
 • KNM-COACHING-B6-P5-CHIA SẺ SAU BUỔI COACH-P2 24:04
 • KNM-COACHING-B7-P1-CHUẨN BỊ BỐI CẢNH TRƯỚC PHIÊN COACH 18:30
 • KNM-COACHING-B7-P2-DEMO TRỌN VẸN PHIÊN COACH 42:03
 • KNM-COACHING-B7-P3-TRAO ĐỔI-THẢO LUẬN SAU PHIÊN COACH-P1 31:24
 • KNM-COACHING-B7-P4-TRAO ĐỔI-THẢO LUẬN SAU PHIÊN COACH-P2 36:48
 • KNM-COACHING-B8-P1-NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC COACHING 17:09
 • KNM-COACHING-B8-P2-MÔ HÌNH GROW VÀ NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý 35:52
 • KNM-COACHING-B8-P3-CÁC KEY WORDS CỦA COACHING 24:17
 • KNM-COACHING-B8-P4-NHỮNG HOẠT ĐỘNG NUÔI DƯỠNG BẢN THÂN 21:26
 • KNM-COACHING-B8-P5-THÔNG ĐIỆP VỀ SỰ THAY ĐỔI 20:05
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B1-P1-ÔN TẬP 4 KĨ NĂNG ĐÃ HỌC 15:55
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B1-P2-HÀNH TRÌNH ANH HÙNG 24:08
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B1-P3-VÒNG TRÒN ẢNH HƯỞNG 31:55
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B1-P4-NẤC THANG TRUNG THÀNH 29:13
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B2-P1-3 NIỀM TIN TRONG VIỆC TRAO GIÁ TRỊ 35:22
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B2-P2-BẢN CHẤT CỦA VIỆC BÁN HÀNG 19:26
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B2-P3-MINH HỌA VỀ CÁC NẤC THANG KHÁCH HÀNG 22:17
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B2-P4-BÁN HÀNG THEO KIỂU CHUYÊN GIA 17:30
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B2-P5-HỎI ĐÁP VÀ CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 21:32
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B3-P1-03 GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM 38:02
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B3-P2-BÁN HÀNG CHO TỪNG NHÓM DISC 26:33
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B3-P3-QUY TRÌNH BÁN HÀNG 33:33
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B3-P4-CHIA SẺ SAU BUỔI HỌC 18:49
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B4-P1-YOGA 10:44
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B4-P2-BÁN HÀNG LÀ BÁN CHÍNH MÌNH 16:01
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B4-P3-5 YẾU TỐ ĐỂ KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG 32:44
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B4-P4-THÓI QUEN CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG XUẤT SẮC 23:31
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B4-P5-SỰ KẾT NỐI CỦA 05 KĨ NĂNG ĐÃ HỌC 25:35
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B4-P6-LỘ TRÌNH HỌC TẬP KHÓA CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP 16:26

Thông tin giảng viên

Dạy học tích cực
7398 Học viên 16 Khóa học

Học viên đánh giá

4
1 Đánh giá

0%

100%

0%

0%

0%

Nguyễn Thị Thành Trang-NTL3

Bài học rất tốt cần ghi rõ hơn tên bài học để rễ tìm Ạ

Khóa học liên quan

HN03-THẤU HIỂU BẢN THÂN-NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP
Dạy học tích cực
(0) 262 Học viên
1.000.000đ
3.000.000đ
(-67%)
KHỞI NGHIỆP - FRANCHISE & QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI
TS. Trần Khánh Ngọc
(0) 379 Học viên
30.000.000đ
COACH DISC-MOTIVATOR (K01)
TS. Trần Khánh Ngọc
(0) 388 Học viên
30.000.000đ
50.000.000đ
(-40%)
HN05 - HƯỚNG DẪN ĐỌC BÀI TEST MOTIVATORS
TS. Trần Khánh Ngọc
(0) 262 Học viên
1.000.000đ
2.000.000đ
(-50%)
THẤU HIỂU BẢN THÂN - BỘI TĂNG HIỆU QUẢ
TS. Trần Khánh Ngọc
(0) 396 Học viên
1.000.000đ
2.000.000đ
(-50%)
25.000.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 46 giờ 47 phút
Giáo trình: 111 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC