ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM K01

ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM K01
Dạy học tích cực
1 Đánh giá 186 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM K01

Giới thiệu khóa học

ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM K01

Nội dung khóa học

 • KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH-BUỔI 1-P1-GIỚI THIỆU 30:03
 • KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH-B1-P2-ĐIỂM NĂNG LƯỢNG 24:53
 • KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH-B1-P3-NGUYÊN TẮC HỌC TẬP NHƯ 1 LY NƯỚC RỖNG 23:07
 • KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH-B1-P4-TƯ DUY CHO CẦN CÂU THAY VÌ CHO CON CÁ 26:57
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B2-P1-ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 8 BÁNH XE CUỘC ĐỜI 29:28
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B2-P2-5 THỪA SỐ TẠO THÀNH CÔNG VƯỢT TRỘI 33:17
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B2-P3-04 BƯỚC ĐỂ BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH SỰ THẬT 22:07
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B2-P4-HỎI-GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ NỘI DUNG BUỔI HỌC 22:28
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B3-P1-XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU SMART 27:46
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B3-P2-XÁC ĐỊNH CÁC THÁCH THỨC - NHỮNG HÀNH ĐỘNG ĐẦU TIÊN 33:07
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B3-P3-XÁC ĐỊNH CÁC NỖI SỢ KHIẾN TA KHÔNG HÀNH ĐỘNG 31:18
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B3-P4-MONG MUỐN KẾT HỢP HÀNH ĐỘNG ĐỂ CÓ ĐƯỢC KẾT QUẢ 29:44
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B4-P1-CHẤT LƯỢNG CỦA NGƯỜI THẦY 37:12
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B4-P2-10 KĨ NĂNG ĐƯỢC CHUYỂN GIAO 27:51
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B4-P3-TẦM QUAN TRỌNG CỦA TỪNG THỪA SỐ THÀNH CÔNG 22:17
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B4-P4-HIỂU SÂU VỀ CÁC THỪA SỐ THÀNH CÔNG 33:39
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B5-P1-ÔN TẬP CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH 20:13
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B5-P2-5 BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ 34:15
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B5-P3-THỪA SỐ THỨ 5 - ACTION - HÀNH ĐỘNG 29:53
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B5-P4-CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU TƯƠNG ỨNG CỦA MỖI PHẦN TRONG BÁNH XE CUỘC ĐỜI 43:03
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B6-P1-3 YÊU TỐ QUAN TRỌNG ĐỂ QUẢN LÝ THỜI GIAN 31:43
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B6-P2-TỰ CHỦ THỜI GIAN - SELF MASTERY 33:21
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B6-P3-MA TRẬN QUẢN LÝ THỜI GIAN 27:59
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B6-P4-QUẢN LÝ THỜI GIAN VỚI 8 PHẦN CỦA BÁNH XE CUỘC ĐỜI 35:29
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B7-P1-THỰC HÀNH LẬP THỜI GIAN BIỂU CHO KẾ HOẠCH 36:52
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B7-P2-CHIA SẺ THỜI GIAN BIỂU CỦA CÁ NHÂN-1 29:20
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B7-P3-CHIA SẺ THỜI GIAN BIỂU CỦA CÁ NHÂN-2 30:59
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B8-P1-3 THÀNH TỐ ĐỂ LÀM CHỦ THỜI GIAN 26:02
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B8-P2-CHỦ ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH 32:29
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B8-P3-CHỦ ĐỘNG ỦY THÁC-LÀM CHỦ THỜI GIAN 21:46
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B8-P4-KỈ LUẬT TỰ THÂN - LÀM CHỦ THỜI GIAN 21:04
 • KNM-LẬP KẾ HOẠCH-B8-P5-TỔNG KẾT VỀ KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH-QUẢN LÝ THỜI GIAN 21:09
 • KNM-QLTC-B1-P1-GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 23:32
 • KNM-QLTC-B1-P2-BẮT ĐẦU BẰNG VIỆC ĐO LƯỜNG 19:48
 • KNM-QLTC-B1-P3-ĐO LƯỜNG CÁC BÀI HỌC VỀ TƯ DUY 28:37
 • KNM-QLTC-B1-P4-TƯ DUY 5 KHỐI TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 15:58
 • KNM-QLTC-B1-P5-TỔNG KẾT BUỔI 1 - CÁC CHỈ SỐ CẦN ĐO LƯỜNG VÀ BTVN 19:24
 • KNM-QLTC-B2-P1-LÀM CHỦ VỀ TIỀN 35:18
 • KNM-QLTC-B2-P2-LÀM CHỦ VỀ VỐN VÀ TÀI SẢN 26:44
 • KNM-QLTC-B2-P3-BIẾN TÀI SẢN VÔ HÌNH THÀNH TÀI SẢN HỮU HÌNH 28:10
 • KNM-QLTC-B2-P4-TỔNG KẾT BUỔI HỌC 17:18
 • KNM-QLTC-B3-P1-CHI PHÍ CỐ ĐỊNH 16:57
 • KNM-QLTC-B3-P1-CHI PHÍ BIẾN ĐỔI 21:59
 • KNM-QLTC-B3-P3-6 CHIẾC LỌ TÀI CHÍNH 26:13
 • KNM-QLTC-B3-P4-CÁC CON SỐ TÀI CHÍNH 27:15
 • KNM-QLTC-B3-P5-GIẢI THÍCH KĨ VỀ CÁC LỌ TÀI CHÍNH 19:38
 • KNM-QLTC-B3-P6-THỐNG KÊ CÁC KHOẢN THU-CHI 17:12
 • KNM-QLTC-B4-P1-TỔNG QUAN VỀ THU-CHI CÁ NHÂN 27:15
 • KNM-QLTC-B4-P2-QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN 32:04
 • KNM-QLTC-B4-P3-HIỆN THỰC QUẢN LÝ 6 LỌ TÀI CHÍNH 30:42
 • KNM-QLTC-B4-P4-CÁC DÒNG CHUYỂN HÓA TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 34:00
 • KNM-COACHING-B1-P1-ÔN TẬP CÁC KĨ NĂNG ĐÃ HỌC 19:51
 • KNM-COACHING-B1-P2-TỔNG QUAN VỀ COACHING VÀ CÁC MÔ HÌNH COACHING 19:18
 • KNM-COACHING-B1-P3-06 NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH COACHING 25:30
 • KNM-COACHING-B1-P4-06 NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH COACHING (tiếp) 15:08
 • KNM-COACHING-B1-P5-CHIA SẺ BÀI HỌC 18:00
 • KNM-COACHING-B2-P1-6 NỘI DUNG QUAN TRỌNG CỦA NHỮNG BUỔI COACH ĐẦU TIÊN 30:59
 • KNM-COACHING-B2-P2-CHIA SẺ HIỆN THỰC VỀ CÁC BƯỚC COACHING 22:24
 • KNM-COACHING-B2-P3-COACH LÀ NGƯỜI GIÚP KHÁCH HÀNG NHÌN RA NHIỀU LỰA CHỌN 16:22
 • KNM-COACHING-B2-P4-12 BƯỚC CỦA BUỔI HUẤN LUYỆN TIÊU CHUẨN 21:13
 • KNM-COACHING-B2-P5-CHIA SẺ HIỆN THỰC-HẠNH PHÚC CỦA 1 NGƯỜI COACH 05:04
 • KNM-COACHING-B2-P6-PHÂN TÍCH CHI TIẾT 12 BƯỚC TRONG QUY TRÌNH COACHING 19:06
 • KNM-COACHING-B3-P1-12 BƯỚC CỦA PHIÊN COACH TIÊU CHUẨN - P1 18:33
 • KNM-COACHING-B3-P2-12 BƯỚC CỦA PHIÊN COACH TIÊU CHUẨN - P2 29:05
 • KNM-COACHING-B3-P3-MÔ HÌNH COACHING GROW 18:58
 • KNM-COACHING-B3-P4-PHÂN TÍCH CA COACH THEO 12 BƯỚC - P1 22:17
 • KNM-COACHING-B3-P5-PHÂN TÍCH CA COACH THEO 12 BƯỚC - P2 17:29
 • KNM-COACHING-B3-P6-CHIA SẺ HIỆN THỰC SỨC MẠNH TIỀM THỨC 26:41
 • KNM-COACHING-B4-P1-ÔN TẬP 12 BƯỚC TRONG QUY COACHING 21:28
 • KNM-COACHING-B4-P2-PHỄU CÂU HỎI 19:49
 • KNM-COACHING-B4-P3-PHÂN TÍCH CA COACHING CỤ THỂ 24:06
 • KNM-COACHING-B4-P4-NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG VỚI NGƯỜI COACH 26:30
 • KNM-COACHING-B4-P5-HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU HỌC TẬP 19:41
 • KNM-COACHING-B5-P1-THỰC HÀNH PHIÊN COACH MẪU TRÊN LỚP-P1 24:45
 • KNM-COACHING-B5-P2-THỰC HÀNH PHIÊN COACH MẪU TRÊN LỚP-P2 23:14
 • KNM-COACHING-B5-P3-THỰC HÀNH PHIÊN COACH MẪU TRÊN LỚP-P3 23:14
 • KNM-COACHING-B5-P4-PHÂN TÍCH VÀ BÀI HỌC TỪ CA COACH MẪU-P1 24:23
 • KNM-COACHING-B5-P5-PHÂN TÍCH VÀ BÀI HỌC TỪ CA COACH MẪU-P2 26:19
 • KNM-COACHING-B6-P1-TÌM HIỂU VỀ KHAI VẤN 23:56
 • KNM-COACHING-B6-P2-CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ CỦA KHAI VẤN 25:12
 • KNM-COACHING-B6-P3-KEYWORDS CỦA 1 NGƯỜI COACH 30:10
 • KNM-COACHING-B6-P4-CHIA SẺ SAU BUỔI COACH 18:50
 • KNM-COACHING-B6-P5-CHIA SẺ SAU BUỔI COACH-P2 24:04
 • KNM-COACHING-B7-P1-CHUẨN BỊ BỐI CẢNH TRƯỚC PHIÊN COACH 18:30
 • KNM-COACHING-B7-P2-DEMO TRỌN VẸN PHIÊN COACH 42:03
 • KNM-COACHING-B7-P3-TRAO ĐỔI-THẢO LUẬN SAU PHIÊN COACH-P1 31:24
 • KNM-COACHING-B7-P4-TRAO ĐỔI-THẢO LUẬN SAU PHIÊN COACH-P2 36:48
 • KNM-COACHING-B8-P1-NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC COACHING 17:09
 • KNM-COACHING-B8-P2-MÔ HÌNH GROW VÀ NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý 35:52
 • KNM-COACHING-B8-P3-CÁC KEY WORDS CỦA COACHING 24:17
 • KNM-COACHING-B8-P4-NHỮNG HOẠT ĐỘNG NUÔI DƯỠNG BẢN THÂN 21:26
 • KNM-COACHING-B8-P5-THÔNG ĐIỆP VỀ SỰ THAY ĐỔI 20:05
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B1-P1-ÔN TẬP 4 KĨ NĂNG ĐÃ HỌC 15:55
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B1-P2-HÀNH TRÌNH ANH HÙNG 24:08
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B1-P3-VÒNG TRÒN ẢNH HƯỞNG 31:55
 • KNM-TRAO GIÁ TRỊ-B1-P4-NẤC THANG TRUNG THÀNH 29:13

Thông tin giảng viên

Dạy học tích cực
1175 Học viên 9 Khóa học

Học viên đánh giá

4
1 Đánh giá

0%

100%

0%

0%

0%

Nguyễn Thị Thành Trang-NTL3

Bài học rất tốt cần ghi rõ hơn tên bài học để rễ tìm Ạ

Khóa học liên quan

AASK-THẤU HIỂU BẢN THÂN-NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP
Dạy học tích cực
(0) 0 Học viên
25.000.000đ
ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM K02
Dạy học tích cực
(0) 186 Học viên
25.000.000đ
GIÁO VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP-K02
Dạy học tích cực
(0) 186 Học viên
25.000.000đ
KHỞI NGHIỆP DHTC
TS. Trần Khánh Ngọc
(0) 196 Học viên
30.000.000đ
NGƯỜI TRUYỀN LỬA K05
TS. Trần Khánh Ngọc
(3) 768 Học viên
6.000.000đ
30.000.000đ
(-80%)
25.000.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 40 giờ 49 phút
Giáo trình: 96 Bài học
Giới hạn thời gian học: 36 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC